Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa-ri

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 25

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa-ri có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 52, 53 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 25

Câu 1 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý sai.

Mĩ kí Hiệp định Pa-ri về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vì:

☐ Mĩ thất bại ở cả hai miền Nam, Bắc trong năm 1972.

☐ Cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 20 năm mà không mang lại kết quả gì, lại bị nhân dân Mĩ và thế giới phản đối.

☐ Mĩ giành được thắng lợi quyết định trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Có thể kết thúc cuộc chiến tranh đó trong thế có lợi cho Mĩ.

Trả lời:

☒ Mĩ giành được thắng lợi quyết định trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Có thể kết thúc cuộc chiến tranh đó trong thế có lợi cho Mĩ.

Câu 2 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:

- Vào ngày ..... tháng ..... năm .....

- Tại: .....

Trả lời:

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:

- Vào ngày 27 tháng 1 năm 1954

- Tại: Pa-ri.

Câu 3 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 25

Trả lời:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 25

Câu 4 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc kí kết Hiệp định Pa-ri.

Trả lời:

Hiệp định Pa-ri đánh dấu bước phát triển mới cách mạng Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Câu 5 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5

Quan sát hình sau đây:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 25

Lính Mĩ lên máy bay rời khỏi Việt Nam (cuối tháng 3 – 1973)

Em hãy cho biết hình trên phản ánh phía Mĩ phải thực hiện cam kết gì theo Hiệp định Pa-ri?

Trả lời:

Hình trên phản ánh phía Mĩ phải thực hiện cam kết: phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.

Đánh giá bài viết
169 12.855
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm