Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 11

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 11: Ôn tập Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 24, 25, 26 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 11

Câu 1 trang 24 Vở bài tập Lịch sử 5

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1 - 9 - 1858

1885 – cuối thế kỉ XIX

3 - 2 - 1930

19 - 8 - 1945

2 - 9 - 1945

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1 - 9 - 1858

Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam

1885 – cuối thế kỉ XIX

Pháp từng bước xâm chiếm và biến nước ta thành thuộc địa của chúng. Nhân dân ta kiên quyết đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

3 - 2 - 1930

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

19 - 8 - 1945

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng

2 - 9 - 1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 2 trang 25 Vở bài tập Lịch sử 5

Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 11

Em hãy nêu điểm giống nhau của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trên đây.

Trả lời:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 11

Điểm giống nhau của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trên đây là:

- Họ đều là những người trí thức yêu nước. Mong muốn đất nước được tự do, phát triển.

Câu 3 trang 25 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy viết về một sự kiện lịch sử trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1945 mà em nhớ nhất.

Trả lời:

Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, đời sống của nhân dân ta vô cùng khổ cực. Nhân dân đã đấu tranh kiên cướng chống ách đô hộ của Pháp nhưng do chưa có giai cấp lãnh đạo tiên tiến và đường lối đúng đắn nên đều đưa đến thất bại. Trước hoàn cảnh đó, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước và cho đến 30 năm sau Người mới được trở về Tổ quốc thân yêu. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt phi thường. Quyết tâm cháy bỏng của Người cho đến nay vẫn còn sống mãi: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đây là tất cả những điều tôi hiểu”.

Câu 4 trang 25 Vở bài tập Lịch sử 5

Nhà thơ Tố Hữu đã viết:

“Ôi nhớ những năm nào thuở trước

Xóm làng ta xơ xác héo hon

Nửa đêm thuế thúc trống dồn

Sân đình máu chảy đường thôn lính đầy”.

Các câu thơ trên miêu tả nỗi thống khổ của nhân dân ta trong thời kì nào?

Trả lời:

Câu thơ trên miêu tả nỗi thống khổ của nhân dân ta thời kì trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 5 trang 26 Vở bài tập Lịch sử 5

Dưới đây là hai tấm hình lịch sử tiêu biểu có liên quan tới cuộc đời cách mạng cứu nước của Bác Hồ:
Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 11

Ảnh bến cảng Nhà Rồng
Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 11

Ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Em hãy cho biết hai hình ảnh trên liên quan đến hai sự kiện lịch sử nào?

Trả lời:

Hình ảnh 1: Ngày 5/6/1911, Văn Ba rời tổ quốc, ra đi tìm đường cứu nước.

Hình ảnh 2: Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đánh giá bài viết
196 15.609
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm