Giáo án Công nghệ 10 bài 36: Thực hành - Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do vi rút

Giáo án Công nghệ 10 bài 36

Giáo án Công nghệ 10 bài 36: Thực hành - Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do vi rút được thiết kế rõ ràng, chi tiết, sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn giáo án điện tử lớp 10, soạn giáo án công nghệ 10 cũng như hướng dẫn học sinh hiểu nội dung bài học. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

BÀI 36: THỰC HÀNH: QUAN SÁT TRIỆU CHỨNG, BỆNH TÍCH CỦA GÀ BỊ MẮC BỆNH NIUCATXƠN VÀ CÁ TRẮM CỎ BỊ BỆNH XUẤT HUYẾT DO VIRUT

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:

1. Kiến thức:

Biết được các triệu chứng, bệnh tích điển hình của gà và cá trắm cỏ.

2. Thái độ:

Hs cần có thái độ tích cực trọng việc tìm hiểu các triệu chứng bệnh ở vật nuôi.

3. Kỹ năng:

Giúp rèn luyện tính cẩn thận, kĩ năng quan sát.

II. Phương pháp:

  • Giảng giải, thuyết trình
  • Thảo luận nhóm, thực hành

III. Trọng tâm:

  • Những triệu chứng mắc bệnh ở gà và cá

IV. Chuẩn bị:

  • SGK và tài liệu tham khảo.
  • Một số hình ảnh về các triệu chứng bệnh

V. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

Môi trường có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển bệnh?

3. Nội dung thực hành:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung kiến thức

- GV nêu mục tiêu bài học

- Cho hs quan sát hình ảnh

- Trình bày nội dung bài: Quá trình quan sát nhận thấy những đặc điểm nào

- Hướng dẫn hs ghi kết quả thực hành và nhận xét vào bảng ghi kết quả (phụ lục)

- Gọi hs nhắc lại quy trình.

- Chia nhóm: gồm 4 nhóm

+ Nhóm 1 và 3 quan sát về gà

+ Nhóm 2 và 4 quan sát cá

- Mỗi nhóm cử đại diện trình bày kết quả

- Nhận xét.

Lắng nghe.

- Quan sát hình ảnh

- Nghe GV trình bày nội dung, ghi nhớ.

- Trình bày lại quy trình

- Thảo luận, ghi kết quả vào bảng như đã được hướng dẫn

- Một đại diện đứng lên trình bày kết quả.

- Góp ý, nhận xét các kết quả với nhau.

Triệu chứng của bệnh trong hình:

1. Ở gà:

- Tư thế

- Màu sắc mào

- Miệng

- Khí quản

- Ruột non

- Lách

- Buống trứng

- Dạ dày

- Thực quản

2. Ở cá:

- Da, vảy

- Gốc vảy, nắp mang, xoang mang, xoang miệng,

- Mắt

- Cơ dưới da

- Cơ quan nội tạng.

Ghi kết quả quan sát vào bảng ghi kết quả.

4. Nhận xét, đánh giá:

Dựa vào kết quả thực hành và quá trình thực hành để đánh giá các nhóm.

5. Hướng dẫn về nhà:

Hs chuẩn bị bài mới.

Phụ lục:

Báo cáo kết quả thực hành: Cá (gà)

Hình ảnh

Đối tượng quan sát

Trệu chứng

Học sinh tự đánh giá

Hính ảnh 1

Hình ảnh 2

Đánh giá bài viết
1 1.176
Sắp xếp theo
    Giáo án Công nghệ lớp 10 Xem thêm