Giáo án Công nghệ 7 bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng theo CV 5512

Giáo án Công nghệ 7 bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng là mẫu giáo án điện tử lớp 7 được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án Công nghệ 7 theo đúng chương trình quy định.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Công nghệ 7 theo CV 5512

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau khi học xong học sinh cần hiểu được vai trò của giống cây trồng và các phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, phân tích.

3. Thái độ: Có ý thức quý trọng, bảo vệ các giống cây trồng quý hiếm trong sản xuất ở địa phương..

4. Năng lực: Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề

II. Chuẩn bị

1. GV: Soạn giáo án

- Tranh vẽ minh họa: Vai trò của giống cây trồng, phương pháp lai, phương pháp chọn lọc, phương pháp nuôi cấy mô.

- Bảng phụ

2. Học sinh: Tìm hiểu vai trò giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

III. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học.

A. Hoạt động khởi động: 

Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng.

Phương thức: Hđ cá nhân, HĐ cả lớp

Sản phẩm hoạt động: trình bày miệng

Kiểm tra, đánh giá:

Hs đánh giá

Tiến trình hoạt động

* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu vấn đề:

Kinh nghiệm sản xuất của nhân dân ta đã phản ánh trong câu ca dao

Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”

? Em hãy giải thích ý nghĩa của câu ca dao trên

- HS: Tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ trả lời

- GV quan sát giúp đỡ hs gặp khó khăn

- Dự kiến sản phẩm:

Hs trình bày theo ý hiểu của mình:

* Báo cáo kết quả

- Hs trả lời

* Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

Trong hệ thống các biện pháp kĩ thuật trồng trọt, giống cây trồng chiếm vị trí hàng đầu. Phân bón, thuốc trừ sâu…là những thứ cần thiết nhưng không phải là yếu tố trước tiên của hoạt động trồng trọt. Không có giống cây trồng là không có hoạt động trồng trọt. Bài này giúp chúng ta hiểu rõ vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt.

 B. Hình thành kiến thức

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

 

1. Mục tiêu: Hiểu được vai trò của giống cây trồng lấy ví dụ minh họa.

2. Phương thức: Hđ cá nhân

3. Sản phẩm: Trình bày miệng

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau

- Gv đánh giá

5. Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

Treo tranh.yêu cầu học sinh quan sát hình 11: Vai trò của giống cây trồng, sau đó trả lời các câu hỏi sau

?Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì?

? Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm?

? Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng?

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- GV theo dõi

- Dự kiến trả lời:

+ Tăng năng suất

+ Tăng vụ

+ Tăng chất lượng nông sản

*Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: Theo em giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?

HS trả lời

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

 

 

1. Mục tiêu: Nắm được các tiêu chí của giống cây trồng

2. Phương thức: Hđ cá nhân

3. Sản phẩm: Trình bày miệng

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau

- Gv đánh giá

5. Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

Theo em một giống tốt cần đạt tiêu chí nào sau đây?

(Gv treo bảng phụ lên bảng để cho HS lựa chọn các tiêu chí đúng)

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- GV theo dõi

- Dự kiến trả lời:

+ Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

+Có chất lượng tốt

+ Có năng suất cao và ổn định.

+ Chống chịu được sâu bệnh.

*Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: Giảng giải giống có năng suất cao, năng suất ổn định năng suất cao được duy trì qua các vụ

+Giống có chất lượng tốt là đáp ứng nhu cầu kinh tế và những đặc điểm chất lượng đó ở địa phương chưa có hoặc có ở mức thấp.

*Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

1. Mục tiêu: Biết được các phương pháp chọn tạo giống cây trồng

2. Phương thức: Hđ nhóm

3. Sản phẩm: Trình bày phiếu học tập

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau

- Gv đánh giá

5. Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV y/c nghiên cứu nội dung mục 123 SGK hoàn thành các câu hỏi sau vào phiếu học tập

?Thế nào là phương pháp chọn lọc, phương pháp lai, phương pháp đột biến

Tên phương pháp

Đặc điểm của các pp

Phương pháp chọn lọc

 

Phương pháp lai

 

Phương pháp gây đột biến

 

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- GV theo dõi

- Dự kiến trả lời:

Tên phương pháp

Đặc điểm ủ các pp

Phương pháp chọn lọc

Từ nguồn giống khởi đầu chọn cây có đặc tính tốt thu lấy hạt gieo hạt của cây đã chọn sau đó so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương.Nếu đạt được những tiêu chí của giống cho sản xuất đại trà

 

Phương pháp lai

Lấy phấn hoa của cây làm bố thụ phấn với nhụy cây mẹ gieo trồng ta được cây lai

 

Phương pháp gây đột biến

Sử dụng các tác nhân vật lí hoặc tác nhân hóa học để xử lí các bộ phận của cây dùng bộ phận của cây đã xử lý tạo ra những cây đột biến chọn những cây đột biến làm giống

*Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV chốt kiến thức và ghi bảng

I. Vai trò của giống cây trồng tốt (10p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giống tốt làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng vụ, thay đổi cơ cấu cây trồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tiêu chí của giống cây tốt. (9p)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

- Có chất lượng tốt

- Có năng suất cao và ổn định.

- Chống chịu được sâu bệnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng (15p)

 

 

1. Phương pháp chọn lọc

Từ nguồn giống khởi đầu chọn cây có đặc tính tốt thu lấy hạt gieo hạt của cây đã chọn sau đó so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương.Nếu đạt được những tiêu chí của giống cho sản xuất đại trà

 

 

 

 

2. Phương pháp lai:

Lấy phấn hoa của cây làm bố thụ phấn với nhụy cây mẹ gieo trồng ta được cây lai

 

 

3. Phương pháp gây đột biến: Sử dụng các tác nhân vật lí hoặc tác nhân hóa học để xử lí các bộ phận của cây dùng bộ phận của cây đã xử lý tạo ra những cây đột biến chọn những cây đột biến làm giống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hoạt động luyện tập: 5’

1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

2. Phương thức: Hđ cá nhân

3. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

4. Kiểm tra, đánh giá:

 • Hs đánh giá lẫn nhau
 • Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu:

? Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?

? Thế nào là tạo giống bằng phương pháp chọn lọc?

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc yêu cầu làm bài

- GV theo dõi

- Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả:

Hs trả lời nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

D. Hoạt động vận dụng: 4’

1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

2. Phương thức: Hđ nhóm

3. Sản phẩm: phiếu học tập của nhóm

4. Kiểm tra, đánh giá:

 • Hs đánh giá lẫn nhau
 • Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV y/c HS làm bài tập sau:

Bài 1: Chọn đúng sai

 1. Tăng thêm vụ trong 1 năm là nhờ giống mới ngắn ngày
 2. Phải tích cực chăm bón mới tăng thêm vụ trong 1 năm
 3. Muốn có chất lượng tốt phải tạo được giống mới
 4. Tạo giống mới là biện pháp đưa năng suất cây trồng lên cao
 5. Chọn lọc là phương pháp tạo giống mới

Bài 2: Chọn các cụm từ thích hợp vào chỗ chấm

Các cụm từ: Năng suất cao, chất lượng tốt, tăng chất lượng, tăng sản lượng, tăng vụ, năng suất cao và ổn định, chống chịu được sâu bệnh, chọn lọc, lai

+ Giống cây trồng có vai trò lớn trong sản xuất như................

+ Để đánh giá một giống cây trồng tốt người ta dựa vào..................

+ Bằng các phương pháp ........ người ta đã tạo ra nhiều loại giống cây trồng tốt

+ Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo ở vụ sau và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương là phương pháp ..............

+ Lấy hạt nảy mầm đặt trong tia phóng xạ trong điều kiện nhất định rồi đem trồng, chọn lọc là phương pháp.........

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc yêu cầu làm bài

- GV theo dõi

- Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả: Hs trả lời nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

Giáo án Công nghệ 7

I. Mục tiêu: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức:

 • Biết được vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt.
 • Biết được một số phương pháp chọn tạo giống.

2. Kĩ năng:

 • Rèn luyện kĩ năng làm việc với SGK, quan sát, so sánh, phân tích tranh ảnh.

3. Thái độ:

 • Có thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức giữ gìn giống cây trồng quý hiếm của địa phương.

4. Tích hợp bảo vệ môi trường:

 • Có ý thức bảo vệ giống cây trồng, cây xanh.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên:

 • Hình 11 SGK phóng to, bảng phụ ghi các bài tập củng cố.

2. Học sinh:

 • Học bài cũ, coi trước bài mới.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp .

Lớp

Sĩ số

Tên học sinh vắng

7a1

……………..

…………………………………………………………..

7a2

……………..

…………………………………………………………..

7a3

……………..

…………………………………………………………..

7a4

……………..

…………………………………………………………..

7a5

……………..

…………………………………………………………..

7a6

……………..

…………………………………………………………..

2/ Kiểm tra 15 phút:

Câu 1: Thế nào là bón lót? Bón thúc? (6,0 đ)

Câu 2: Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc? Tại sao? (4,0 đ)

Đáp án

Câu 1 (6,0 đ)

 • Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. Bón thúc nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kỳ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt (3,0 đ)
 • Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Bón lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ. (3,0 đ).

Câu 2 (4,0 đ)

 • Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót (1,0 đ)
 • Tại vì
  • Phân hữu cơ: các chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu, cây chưa sử dụng được ngay, cần có thời gian để phân hủy. (1,5 đ)
  • Phân lân: thường ít hoặc không hòa tan, tác dụng chậm với cây trồng (1,5 đ)

3/ Bài mới

a. Giới thiệu bài: Trong sản xuất nông nghiệp ông cha ta thường có câu “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Nhưng ngày nay con người đã chủ động trong tưới tiêu nước, chủ động tạo và sử dụng phân bón, thì giống được đặt lên hàng đầu. Vậy giống cây trồng có vai trò như thế nào trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất trồng trọt và làm như thế nào để có giống tốt? Ta hãy vào bài mới.

b. Các hoạt động dạy và học

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng.

- GV: Yêu cầu HS quan sát hình 11 SGK/23, làm việc nhóm, trả lời các câu hỏi và nêu các vai trò của giống cây trồng (phụ đạo HS yếu)

a. Thay giống cũ bằng giống mới có năng xuất cao có tác dụng gì?

b. Sử dụng giống ngắn ngày có tác dụng gì đến vụ gieo trồng?

c. Sử dụng giống ngắn ngày có ảnh hưởng gì đến cơ cấu cây trồng?

- GV: Cho biết vai trò của giống cây trồng?

- HS: Làm việc nhóm 5’ và thực hiện các yêu cầu của GV

a. Tăng năng suất cây trồng.

 

b. Tăng vụ gieo trồng.

 

c. Thay đổi cơ cấu cây trồng.

 

- HS: Trả lời

I. Vai trò của giống cây trồng

- Tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Tăng vụ trồng trọt.

- Thay đổi cơ cấu cây trồng.

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu những tiêu chí để đánh giá một giống cây trồng tốt.

- GV: Yêu cầu HS đọc các tiêu chí trong SGK, thảo luận nhóm 4 phút, cho biết: giống cây trồng tốt cần đạt những tiêu chí nào? (phụ đạo HS yếu)

 

 

 

 

- GV: Phân tích thêm về các tiêu chí cần đạt được và chốt kiến thức.

- HS đọc SGK, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi của GV.

+ Sinh trưởng tốt

+ Có chất lượng tốt.

+ Có năng suất cao và ổn định.

+ Có khả năng chống chịu được sâu bệnh.

- HS: Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung.

- HS: Nghe và ghi vở.

II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt.

- Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

- Có chất lượng tốt.

- Có năng suất cao và ổn định.

- Có khả năng chống chịu được sâu bệnh.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về các phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

- GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 12 và trả lời câu hỏi:

+ Thế nào là phương pháp chọn lọc?

 

 

- GV: Nhận xét, ghi bảng.

- GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 13 và cho biết:

+ Thế nào là phương pháp lai?

 

- GV: Giải thích hình thêm cho HS

- GV: Thế nào là phương pháp gây đột biến?

- GV: Nhận xét.

- GV giới thiệu một số thành tựu của phương pháp gây đột biến.

+ Tạo ra giống rau muống 40 có lá, thân to

+ Tạo ra giống lúa MT1 mới chín sớm, cây thấp cứng cây, chịu phận, chịu chua, năng suất cao từ giống lúa Mộc tuyền.

- HS: Quan sát

 

- HS: Trả lời

Từ nguồn giống khởi đầu (1) chọn các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt. Gieo hạt của các cây được chọn (2) và so sánh với giống khởi đầu (1) và giống địa phương (3). Nếu tốt hơn thì cho sản xuất đại trà.

- HS: Lắng nghe, ghi bài.

- HS: Quan sát và trả lời:

+ Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Sau đó lấy hạt của cây mẹ gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống.

- HS: Lắng nghe.

- HS: Trả lời.

 

- HS: Lắng nghe.

- HS: Lắng nghe.

III. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

1. Phương pháp chọn lọc.

+ Từ nguồn giống khởi đầu (1) chọn các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt. Gieo hạt của các cây được chọn (2) và so sánh với giống khởi đầu (1) và giống địa phương (3). Nếu tốt hơn thì cho sản xuất đại trà.

2. Phương pháp lai.

+ Lấy phân hoa của cây dùng làm bố thụ phân cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Sau đó lấy hạt của cây mẹ gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống.

3. Phương pháp gây đột biến

Sử dụng tác nhân vật lí (tia) hoặc hoá học để xử lí các bộ phận của cây (hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn…) gây ra đột biến. Gieo hạt của các cây đã được xử lí đột biến, chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống.

4. Củng cố - Đánh giá:

 • GV: YC HS đọc phần ghi nhớ SGK (phụ đạo HS yếu)
 • GV: YC HS Trả lời câu hỏi trong SGK (phụ đạo HS yếu)

5. Nhận xét – Dặn dò:

 • Học bài về nhà và trả lời các câu hỏi trong SGK.
 • Xem trước bài mới: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án Công nghệ 7 bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Đánh giá bài viết
2 3.520
Sắp xếp theo

Giáo án Công nghệ lớp 7

Xem thêm