Giáo án Công nghệ 7 bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường theo CV 5512

Giáo án Công nghệ 7 bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường là mẫu giáo án điện tử lớp 7 được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án Công nghệ 7 theo đúng chương trình quy định.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Công nghệ 7 theo CV 5512

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu được các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.

2. năng: Rèn kĩ năng phân tích, quan sát.

3. Thái độ: Giáo dục: Có ý thức tiết kiệm, bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường khi sử dụng

4. Năng lực: Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề

II. Chuẩn bị:

-GV: Soạn giáo án

+ Bảng phụ

+ Sưu tầm tranh phóng to các cách bón phân.

- HS: Sưu tầm tranh ảnh các cách bón phân

III. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học.

A. Hoạt động khởi động: 5’

Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường

Phương thức: Hđ nhóm, HĐ cả lớp

Sản phẩm hoạt động: trình bày vào phiếu học tập

Kiểm tra, đánh giá:

Hs đánh giá

Tiến trình hoạt động

* Chuyển giao nhiệm vụ

? Em hãy cho biết tên và đặc điểm của một số loại phân bón hiện nay

HS tiếp nhận nhiệm vụ

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ trả lời

- GV quan sát giúp đỡ hs gặp khó khăn

- Dự kiến sản phẩm:

+ Phân hữu cơ gồm: Phân chuồng, phân bắc, phân rác, phân xanh, than bùn

+ Phân hoá học:

- Phân NPK, phân vi lượng...

+ Phân vi sinh:

- Phân có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm, vi sinh vật chuyển hóa lân...

* Báo cáo kết quả

- Hs trả lời

* Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV đặt vấn đề: Chúng ta đã làm quen với một số loại phân bón thường dùng trong nông nghiệp. Vậy bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu cách sử dụng các loại phân bón đó, sao cho có thể thu được năng suất cao, tiết kiệm được phân bón.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

HĐ 1: Tìm hiểu về Cách bón phân: 10’

1. Mục tiêu: Nêu được các cách bón phân. Nêu được ví dụ minh họa.

2. Phương thức: HĐ cá nhân, Hđ nhóm

3. Sản phẩm: Phiếu học tập

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau

- Gv đánh giá

5. Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV y/c HS n/c nội dung phần I SGK và trả lời câu hỏi sau:

?Chúng ta bón phân cho cây trồng nhằm mục đích gì

?Căn cứ vào thời kỳ bón phân người ta chia làm mấy cách bón phân? Thế nào là bón lót? Thế nào là bón thúc?

? Căn cứ vào hình thức bón người ta chia thành những cách bón nào?

GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ SGK- phân biệt cách bón phân và thảo luận theo nhóm và hoàn thành bài tập sau

- Quan sát các cách bón phân hãy cho biết tên của các cách bón phân. Hãy chọn các câu dưới đây để nêu ưu nhược điểm của từng cách bón

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- GV theo dõi

- Dự kiến trả lời:

+ Bón lót: Là bón phân vào đất trước khi gieo trồng, nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi mới mọc, mới bén rễ.

+ Bón thúc: Là bón phân trong thời gian sinh trưởng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.

*Căn cứ vào cách bón có:

- Bón theo hốc, theo hang, bón vãi, phun lên lá

*Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày lên bảng

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

 

HĐ 2: Tìm hiểu về Cách sử dụng các loại phân bón thông thường: 10’

1. Mục tiêu: Nêu được cách sử dụng các loại phân bón thông thường

2. Phương thức: Hđ nhóm

3. Sản phẩm: Phiếu học tập

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau

- Gv đánh giá

5. Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Yêu cầu học sinh đọc y/c bài tập trong SGK sau đó thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- GV theo dõi

- Dự kiến trả lời:

+ Phân hữu cơ dùng để bón lót

+ Phân đạm, kali và phân hỗn hợp dùng bón thúc

+ Phân lân dùng bón lót

*Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

 

HĐ 3: Tìm hiểu về Bảo quản các loại phân bón thông thường: 10’

1. Mục tiêu: Nêu được cách bảo quản các loại phân bón thông thường

2. Phương thức: HĐ cá nhân

3. Sản phẩm: trình bày miệng

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau

- Gv đánh giá

5. Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi.

? Em hãy nêu các cách bảo quản các loại phân bón thông thường

GV: Vì sao không để lẫn lộn các loại phân với nhau?

Vì sao phải dùng bùn ao để phủ kín đống phân ủ?

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- GV theo dõi

- Dự kiến trả lời:

+ Đối với phân hóa học: Đựng trong chum vại đậy kín hoặc gói trong bao nilong, để nơi cao ráo thoáng mát, không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau

+ Đối với phân chuồng có thể bảo quản tại chuồng nuôi hoặc lấy ra ủ thành đống dùng bùn ao trát kín bên ngoài

+ Vì khi để lẫn các loại phân với nhau dễ xảy ra các phản ứng hóa học

*Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

I. Cách bón phân:

- Căn cứ vào thời kì bón:

+ Bón lót: Là bón phân vào đất trước khi gieo trồng, nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi mới mọc, mới bén rễ.

+ Bón thúc: Là bón phân trong thời gian sinh trưởng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.

*Căn cứ vào cách bón có:

- Bón theo hốc, theo hàng:

+ Ưu điểm: Cây dễ sử dụng, cần dụng cụ đơn giản.

+ Nhược điểm: Phân bón ít bị chuyển thành chất khó tan do hạn chế tiếp xúc với đất.

- Bón vãi:

+ Ưu điểm: dễ thực hiện, cần dụng cụ đơn giản.

+ Nhược điểm: Phân bón ít bị chuyển thành chất khó tan do hạn chế tiếp xúc với đất.

- Phun trên lá:

+ Ưu điểm: Cây dễ sử dụng, Phân bón không bị chuyển thành chất khó tan do không tiếp xúc với đất. tiết kiệm phân bón

+ Nhược điểm: Có dụng cụ máy móc phức tạp.

 

 

 

 

 

 

 

II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường.

 

 

- Phân hữu cơ thường dùng để bón lót.

- Phân đạm, kali, hỗn hợp, thương dùng để bón thúc, nếu bón lót thì chỉ bón lượng nhỏ

- Phân lân thường dùng để bón lót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Bảo quản các loại phân bón thông thường

 

+ Đối với phân hóa học: Đựng trong chum vại đậy kín hoặc gói trong bao nilong, để nơi cao ráo thoáng mát, không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau

+ Đối với phân chuồng có thể bảo quản tại chuồng nuôi hoặc lấy ra ủ thành đống dùng bùn ao trát kín bên ngoài

 

 

 

 

 

 

C. Hoạt động luyện tập: 5’

1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

2. Phương thức: Hđ cá nhân

3. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

4. Kiểm tra, đánh giá:

 • Hs đánh giá lẫn nhau
 • Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu câu hỏi

Câu 1: Thế nào là bón lót và bón thúc?

Câu 2: Phân hữu cơ, phân lân dùng để bón lót hay bón thúc vì sao?

Câu 3: Phân đạm, phân kali dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao?

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc yêu cầu làm bài

- GV theo dõi

- Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả:

Hs trả lời nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

D. Hoạt động vận dụng: 3’

1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

2. Phương thức: Hđ nhóm

3. Sản phẩm: phiếu học tập của nhóm

4. Kiểm tra, đánh giá:

 • Hs đánh giá lẫn nhau
 • Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV y/c HS làm bài tập sau

Hãy xác định cách sử dụng của từng loại phân bón cho phù hợp với từng loại cây và ghi vào bảng sau cho phù hợp

 

Lân

Đạm

Kali

Phân chuồng

Lúa nước

 

 

 

 

Khoai lang

 

 

 

 

Cam

 

 

 

 

Câu 2: Tìm loại phân bón hay cây trồng thích hợp điền vào chỗ chấm

 1. Phân .........................Cần bón 1 lượng rất nhỏ (vi lượng)
 2. Phân........................ có thể bón lót và bón thúc cho lúa (phân chuồng)
 3. Phân ......................cần trộn lẫn với phân hữu cơ để bón lót cho ngô (phân lân)
 4. Các loại cây ..............cần dùng phân đạm để tưới cho cây thường xuyên (rau)

C3: Ở các hộ chăn nuôi theo mô hình trang trại lượng phân thải của vật nuôi rất nhiều em có biện pháp nào để cải thiện tình hình ô nhiễm ở các khu trang trại

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc yêu cầu, thảo luận làm bài

- GV theo dõi

- Dự kiến sản phẩm:

C1: Lúa nước dùng được tất cả các loại phân nhưng lưu ý la mỗi loại dùng ở các giai đoạn khác nhau

+ Khoai lang là loại lấy củ nên dùng lân, kali, phân chuồng

*Báo cáo kết quả:

Đại diện nhóm báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chiếu kết quả

Giáo án Công nghệ 7

I. Mục tiêu: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức:

 • Biết được các cách bón phân và sử dụng, bảo quản một số loại phân bón thông thường.

2. Kĩ năng:

 • Rèn luyện kĩ năng làm việc với SGK, quan sát, tư duy.

3. Thái độ:

 • Thái độ học tập nghiêm túc.
 • Có ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng phân bón.

4. Tích hợp bảo vệ môi trường:

 • Có ý thức trong việc sử dụng phân bón hợp lí để bảo vệ môi trường đất.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên:

 • Bảng phụ ghi các bài tập củng cố.

2. Học sinh:

 • Học bài cũ, coi trước bài mới.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp.

Lớp

Sĩ số

Tên học sinh vắng

7a1

……………..

…………………………………………………………..

7a2

……………..

…………………………………………………………..

7a3

……………..

…………………………………………………………..

7a4

……………..

…………………………………………………………..

7a5

……………..

…………………………………………………………..

2/ Kiểm tra bài cũ: Không

3/ Bài mới

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Tìm hiểu về các cách bón phân.

- GV hỏi: Bón phân cho cây trồng nhằm mục đích gì?

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK, trả lời các câu hỏi sau:

1. Căn cứ vào thời kì bón, người ta chia thành mấy cách bón phân?

2. Bón thúc là gì? Mục đích?

 

3. Bón lót là gì? Mục đích?

 

 

- GV hỏi: Căn cứ vào hình thức bón người ta chia làm mấy cách bón phân?

- GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 phút, làm bài tập trang 20-21 SGK.

- HS: Bón phân để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.

- HS: Đọc SGK, trả lời:

 

1. Bón thúc và bón lót.

 

2. Bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. Đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kì.

3. Bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ.

- HS: Bón vãi, bón theo hốc, bón theo hàng, phun lên lá.

- HS: Thảo luận nhóm làm bài tập.

I. Cách bón phân.

- Căn cứ vào thời kì bón phân có:

+ Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây.

+ Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng.

- Căn cứ vào hình thức bón: Bón vãi, bón theo hốc, bón theo hàng, phun lên lá.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách sử dụng phân bón.

- GV: thông báo về cách bón phân.

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK, thảo luận nhóm 3 phút làm bài tập SGK trang 22.

 

 

 

- GV: Chốt kiến thức.

- HS: Lắng nghe.

- HS: Thảo luận nhóm và trả lời:

- Phân hữu cơ bón lót.

- Phân đạm, kali và phân hỗn hợp Bón thúc.

- Phân lân Bón lót.

- HS: Nghe và ghi vở.

II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường.

- Phân hữu cơ và phân lân ít hoặc không hoà tan: Thường dùng để bón lót.

- Phân đạm, kali và phân hỗn hợp Bón thúc, nếu bón lót chỉ bón một lượng nhỏ.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về cách bảo quản các loại phân bón.

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK, nêu câu hỏi:

+ Vì sao phân hoá học phải bọc kín lại và để nơi cao ráo, thoáng mát?

+ Vì sao không để lẫn lộn các loại phân với nhau?

 

+ Bảo quản phân chuồng bằng cách nào? Vì sao?

- HS: Đọc SGK trả lời các yêu cầu của GV.

- Vì phân dễ hút ẩm

- Để lẫn lộn sẽ gây ra các phản ứng hóa học làm giảm chất lượng phân

- Ủ phân thành đống, dùng bùn ao trát kín đống phân ủ. Vì tạo điều kiện cho vi sinh vật phân giải, hạn chế đạm bay đi, giữ vệ sinh môi trường.

III. Bảo quản các loại phân bón thông thường.

- Đựng trong chum vại đậy kín hoặc bao gói bằng bao ni lông

- Để nơi cao ráo, thoáng mát.

- Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau

- Phân chuồng ủ thành đống, dùng bùn ao trát kín.

a. Giới thiệu bài: Phân bón có tác dụng hết sức quan trọng đối với cây trồng. Vậy làm sao để sử dụng và bảo quản phân bón cho đúng cách và hợp lí?

b. Các hoạt động dạy và học

4. Củng cố:

 • GV: YC HS đọc phần ghi nhớ SGK (phụ đạo HS yếu).
 • GV: YC HS trả lời các câu hỏi trong SGK (phụ đạo HS yếu).

5. Nhận xét – Dặn dò:

 • Về nhà học bài.
 • Xem trước bài: “Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng”

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án Công nghệ 7 bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Đánh giá bài viết
5 2.487
Sắp xếp theo

Giáo án Công nghệ lớp 7

Xem thêm