Giáo án Đạo đức lớp 2 bài 1: Học tập sinh hoạt đúng giờ - Tiết 1

2 2.456

Giáo án môn Đạo đức lớp 2

Giáo án Đạo đức lớp 2 bài 1: Học tập sinh hoạt đúng giờ - Tiết 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Đạo đức 2 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Đạo đức lớp 2 bài 1: Học tập sinh hoạt đúng giờ - Tiết 2

I. Mục tiêu:

KT - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.

KN - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu.

TĐ - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ.

II. Đồ dùng dạy học:

  • GV: Dụng cụ sắm vai.
  • HS: Vở bài tập

III. Các họat động dạy học:

1. Ổn định: (1 phút) Hát

2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

  • GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
  • Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài: “Học tập sinh hoạt đúng giờ”

b/ Các hoạt động dạy học:

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

* Họat động 1: Bày tỏ ý kiến

Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động.

-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo tình huống.

 

-GV nhận xét kết luận: Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ.

*Họat động 2: Xử lý tình huống.

Mục tiêu: Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể.

-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống.

-Nhận xét kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất.

*Họat động 3: Giờ nào việc nấy.

Mục tiêu: Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ.

-GV giao hniệm vụ thảo luận cho từng nhóm.

 

-GV nhận xét kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi.

 

 

 

 

-Các nhóm thảo luận.

-Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến.

 

 

 

 

 

 

 

-Các nhóm sắm vai.

-Trình bày trước lớp.

 

 

 

-Các nhóm thảo luận.

-Trình bày trước lớp.

-Nhận xét nhóm bạn

4. Củng cố: (4 phút)

  • Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ?
  • GV nhận xét.

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:(1 phút)

  • Nhận xét
  • Xem lại bài
  • Làm VBT
Đánh giá bài viết
2 2.456
Giáo án lớp 2 môn khác Xem thêm