Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ

Giáo án thể dục lớp 2 trọn bộ được VnDoc sưu tầm, tổng hợp và biên tập khoa học rõ ràng giúp thầy cô soạn giáo án môn Thể dục hiệu quả. Bộ giáo án được thiết kế đầy đủ, chi tiết các bài học trong chương trình Thể dục giúp thầy cô tiết kiệm thời gian soạn giáo án. Sau đây mời các thầy cô cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

THỂ DỤC Tiết: 1

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH.

TRÒ CHƠI: DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI

A- Mục tiêu:

- Giới thiệu chương trình thể dục lớp 2. HS biết nội dung cơ bản và có thái độ học tập đúng.

- Biết một số quy định trong giờ học và biết vận dụng vào quá trình học tập để tạo thành nền nếp tốt.

- Học dậm chân tại chỗ. Yêu cầu thực hiện tương đối.

- Ôn trò chơi: Diệt các con vật có hại.

B- Địa điểm và phương tiện:

Trên sân trường - Chuẩn bị 1 còi.

C- Nội dung và phương pháp:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

I- Phần mở đầu:

Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

Đứng tại chỗ vỗ tay, hát

2-3 phút

1 phút

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

II- Phần cơ bản:

- Giới thiệu chương trình TD lớp 2

- Một số quy định khi học giờ TD

- GV nhắc lại nội quy tập luyện.

- Biên chế tổ tập luyện.

- Cán sự lớp là lớp trưởng

- Giậm chân tại chỗ - đứng lại

3-4 phút

2-3 phút

2-3 phút

5-6 phút

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

- Trò chơi "Diệt các con vật có hại"

GV cho HS ôn lại - Chơi

5-6 phút

Vòng tròn

III- Phần kết thúc:

- Đứng lại vỗ tay - Hát

- GV cùng HS hệ thống lại

- GV nhận xét giờ học

1-2 phút

2 phút

1-2 phút

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

Thể dục Tiết: 2

TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG. ĐIỂM SỐ

A- Mục tiêu:

- Ôn một số kỹ năng, độ hình đội ngũ đã học ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối.

- Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiện ở mức độ tương đối.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

I-Phần mở đầu:

Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

Đứng tại chỗ vỗ tay, hát

1-2 phút

1-2 phút

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

II-Phần cơ bản:

- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chỗ-đứng lại.

- Chào, báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học.

- Hướng dẫn HS chào, báo cáo do cán sự lớp điều khiển.

4-5 phút

3-5 phút

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

- Trò chơi "Diệt các con vật có hại"

4-5 phút

Vòng tròn

III-Phần kết thúc:

- Đứng lại vỗ tay - Hát

- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.

- GV nhận xét bài học.

- GV hô "giải tán"! HS đồng thanh hô to "khỏe"!

1 phút

1 phút

1-2 phút

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

Thể dục Tiết: 3

DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG.

TRÒ CHƠI: QUA ĐƯỜNG LỘI

A- Mục tiêu:

- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1. Thực hiện chính xác.

- Ôn cách chào, báo cáo khi GV kết thúc giờ học. Thực hiện tương đối.

- Ôn trò chơi: "Đi qua đường lội".

B- Địa điểm, phương tiện:

Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Cho HS tập luyện cách chào, báo cáo.

- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc.

- Đi thành vòng tròn và hít thở sâu.

- Trò chơi: "Diệt các con vật có hại".

10 phút

2-3 phút

1 phút

2-3 phút

Thuyết trình

Thực hành

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

1 hàng dọc

Vòng tròn

Thực hành

II- Phần cơ bản:

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải (trái), giậm chân tại chỗ.

- Dàn hàng ngang, dồn hàng (2-3 lần).

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chỗ.

- Nhận xét.

20 phút

Cả lớp cùng thực hành.

Mỗi tổ làm theo nhóm.

- Trò chơi: "Qua đường lội".

- GV nêu lại trò chơi.

8-10 phút

Vòng tròn

Chơi theo 4 tổ

III- Phần kết thúc:

5 phút

- Đứng lại vỗ tay - Hát

- Trò chơi: "Có chúng em" SGV/35.

- GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét.

3 phút

2 phút

Thực hành

Thể dục Tiết: 4

DÀN HÀNG NGANG - DỒN HÀNG

TRÒ CHƠI: "NHANH LÊN BẠN ƠI !"

A- Mục tiêu:

- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện chính xác.

- Ôn trò chơi: "Nhanh lên bạn ơi!".

B- Địa điểm, phương tiện:

Còi, kẻ sân sẵn cho trò chơi: "Nhanh lên bạn ơi!".

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

I-Phần mở đầu:

-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

-Ôn tập cách báo cáo.

-Đứng vỗ tay, hát.

-Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.

-Ôn bài TD lớp 1: 1 lần 2 x 8 nhịp

8 phút

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

Thực hành

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

II-Phần cơ bản:

-Tập hợp hàng dọc, dồn hàng, đứng nghiêm (nghỉ), quay phải (trái): 2-3 lần.

-Dàn hàng ngang, dồn hàng: 2 lần).

-Ôn dồn hàng cách 1 cánh tay. mỗi lần dàn hàng Gv chọn HS ở vị trí khác nhau, sau đó dồn hàng.

20 phút

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

- Trò chơi: "Nhanh lên bạn ơi !".

- GV nhắc lại cách chơi.

III-Phần kết thúc:

5 phút

- Đi thường theo nhịp 2-3 hàng dọc.

- GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét.

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

Thể dục Tiết: 5

QUAY TRÁI, QUAY PHẢI.

TRÒ CHƠI "NHANH LÊN BẠN ƠI !"

A- Mục tiêu:

- Tiếp tục ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.

- Học quay phải (trái). Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi: Nhanh lên bạn ơi! Yêu cầu biết cách chơi.

B- Địa điểm, phương tiện:

Sân trường, 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.

C- Nội dung và phương pháp:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

I-Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Ôn tập cách báo cáo.

- Chạy nhẹ nhàng trên điạ hình tự nhiên.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

8 phút

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Thực hành

1 hàng dọc

Thực hành

II-Phần cơ bản:

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng (điểm số).

- Học quay trái, quay phải: Tập 4-5 lần. --GV làm mẫu, giải thích động tác.

- HS tập.

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm (nghỉ) quay phải (trái) theo tổ: 1-2 lần.

- Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi! : 2 lần.

+ Lần 1: Chơi thử.

+ Lần 2: Chơi chính thức.

20 phút

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Thực hành theo tổ

Thực hành

Thực hành

III- Phần kết thúc:

8 phút

- Đứng vỗ tay, hát.

- GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét - Về nhà tập quay phải (trái).

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

Ngoài Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
5 16.884
Sắp xếp theo
    Giáo án lớp 2 môn khác Xem thêm