Giáo án Tập viết lớp 2 trọn bộ

Giáo án Tập viết lớp 2 trọn bộ

Giáo án Tập viết lớp 2 trọn bộ ộ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài tập viết trong chương trình học lớp 2 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Mời các thầy cô cùng tham khảo tải về chi tiết.

Giáo án Tập làm văn lớp 2 trọn bộ

Giáo án Chính tả lớp 2 trọn bộ

Giáo án Tập đọc lớp 2 trọn bộ

Tập viết. Tiết 1

CHỮ HOA:...........

A- Mục đích yêu cầu:

- Rèn khả năng viết chữ:

- Biết viết chữ cái viết hoa .....(theo cỡ chữ vừa và nhỏ)

- Biết viết ứng dụng câu: .....................................theo cỡ nhỏ trên vở của mình.

B- Đồ dùng dạy học:

Mẫu chữ ........viết sẵn. Câu ứng dụng. Vở tập viết.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: kiểm tra vở TV của HS.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi bảng.

2- Hướng dẫn viết chữ hoa:

- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ ….. hoa.

+ GV treo mẫu.

Quan sát.

+ Con chữ ….. cao mấy ô li?

5 ô.

+ Được viết bởi mấy nét?

3 nét.

- GV viết mẫu từng nét một chữ hoa ….

Quan sát

- Hướng dẫn HS viết lên bảng con.

+ Cho HS viết chữ hoa … lên bảng con.

HS viết.

+ Nhận xét.

3- Hướng dẫn viết câu ứng dụng:

- Gọi HS đọc.

Cá nhân

- GV giải nghĩa câu ứng dụng.

- Cho HS quan sát độ cao của các con chữ:

+ Các chữ ……… cao mấy ô li?

2,5 ô li

+ Chữ … cao mấy ô li?

1,5 ô li

+ Các chữ……………….cao mấy ô li?

1 ô li

+ Hướng dẫn cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.

+GV viết mẫu chữ ……. lên bảng.

HS viết bảng

4- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:

- Viết 1 dòng chữ …….cỡ vừa.

- Viết 1 dòng chữ …….cỡ nhỏ.

- Viết 1 dòng chữ ………..cỡ vừa.

- Viết 1 dòng chữ ………..cỡ nhỏ.

- Viết 1 dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ.

- GV hướng dẫn cách cầm viết, ngồi, độ cao, khoảng cách giữa các chữ.

Nghe

- GV theo dõi, uốn nắn những em yếu.

5- Chấm, chữa bài:

GV thu bài chấm.

5-7 bài

Nhận xét

III- Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò:

- Trò chơi: Thi viết nhanh, đẹp: ……….

2 nhóm

- Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị bài - Nhận xét.

Tập viết Tiết: 2

CHỮ HOA

A- Mục đích yêu cầu:

- Biết viết các chữ hoa ......, ......theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng ".....n chậm nhai kĩ" theo cỡ nhỏ, viết đúng mẫu, đều nét và đúng quy định.

B- Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ ....., ......viết sẵn. Kẻ ô li nhỏ ở bảng lớp. Vở TV.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS viết chữ ……

Từ ứng dụng: ……nh em

Nhận xét - Ghi điểm.

Viết bảng con

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi.

2- Hướng dẫn viết chữ hoa:

- Hướng dẫn HS quan sát nhận xét các chữ hoa ……, …….

Quan sát

- Chữ ……, …… có gì giống, khác nhau?

Giống: ……

Khác: Dấu

- Các dấu như thế nào?

…..là nét cong dưới.

…..là 2 nét nối liền với nhau.

- GV viết mẫu lên bảng. Nêu cách viết.

HS viết bảng con.

- Nhận xét - Sửa sai.

3- HS viết cụm từ ứng dụng:

- Gọi HS đọc cụm từ "…..n chậm nhai kĩ"

2 HS đọc

- GV giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS nhận xét độ cao của các con chữ

..……….: 2,5 ô li

- Cách đặt dấu thanh

…………: 1 ô li

- Khoảng cách giữa các chữ ntn?

Cách nhau 1 con chữ

- GV viết mẫu chữ "…..n" ở bảng

HS viết bảng con

- Lưu ý: Chữ ……nối liền với con chữ n.

HS nghe

4-Hướng dẫn HS viết vào vở TV:

- GV theo dõi, uốn nắn các em yếu

HS viết vào vở

5-Chấm bài:

GV chấm 5-7 bài

III- Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò

- Gọi HS viết lại từ: ……n

Về nhà viết luyện thêm - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

HS viết bảng

Tập viết Tiết: 3

CHỮ HOA

A- Mục đích yêu cầu:

- Biết viết chữ cái viết hoa .....theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng câu: ....ạn bè sum họp theo cỡ nhỏ, đúng mẫu.

B- Đồ dùng dạy học:

Mẫu chữ viết sẵn chữ hoa ..... và cụm từ "....ạn bè sum họp".

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS viết chữ hoa ……… từ …..n.

Viết bảng con.

Nhận xét.

II- Hoạt động 2:

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Hướng dẫn viết chữ hoa:

- Cho HS quan sát chữ hoa …..

Quan sát

- Chữ hoa ……cao mấy ô li?

5 ôli

- Gồm mấy nét?

2 nét

- GV hướng dẫn cụ thể 2 nét

- GV viết mẫu. Nêu cách viết.

HS viết bảng con.

3- Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng:

- Gọi 2 HS đọc câu ứng dụng.

2 HS đọc

- GV giải nghĩa câu ứng dụng.

- Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về độ cao của các con chữ:

Quan sát

-………………………………… cao mấy ô li?

1 ôli

- Con chữ: …….cao mấy ô li?

1, 25 ô li

- Con chữ: …….cao mấy ô li?

2 ô li

- Con chữ: ………………………..cao mấy ô li?

2,5 ô li

- Hướng dẫn cách đặt dấu thanh ở các chữ và khoảng cách giữa các chữ.

- Hướng dẫn viết chữ …….ạn vào bảng con.

HS viết.

4- Hướng dẫn HS tập viết vào vở TV

- 1 dòng chữ ….. cỡ vừa.

HS viết vở.

- 1 dòng chữ …... cỡ nhỏ.

- 1 dòng chữ ……ạn.

- 1 dòng câu ứng dụng.

- Chấm bài: 5-7 bài. Nhận xét.

III- Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò

- Cho HS viết lại: …..ạn.

Viết bảng.

- Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Tham khảo đầy đủ Tại đây.

Đánh giá bài viết
4 7.963
Sắp xếp theo

Giáo án Tập viết 2

Xem thêm