Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết

Giáo án Tiếng việt lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết với nội dung được soạn chi tiết, dễ hiểu sẽ giúp các em dễ dàng hiểu được viết chữ cái viết hoa (vừa, nhỏ); biết ứng dụng câu: Anh em thuận hòa theo cỡ nhỏ, viết đúng mẫu.

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc - Làm việc thật vui

Tập viết: CHỮ HOA: Ă, Â

I. MỤC TIÊU:

 • Viết đúng hai chữ hoa Ă, Â (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ – Ă hoặc Â), chữ và câu ứng dụng: Ăn (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ăn chậm nhai kĩ (3 lần).
 • Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn. Yêu thích chữ đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • GV: Mẫu chữ Ă, Â (cỡ vừa) Bảng phụ hoặc giấy khổ to Ăn (1 dòng vừa) - Ăn chậm nhai kĩ (1 dòng nhỏ)
 • HS: Vở tập viết – Bảng con.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ: Chữ hoa A.

 • Viết bảng con chữ A, Anh.
 • Câu Anh em thuận hòa nói điều gì?
 • Cho HS xem một số vở.
 • Nhận xét – Tuyên dương.

3. Bài mới: Chữ hoa Ă, Â

* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét

- Giáo viên treo chữ Ă, Â hoa (đặt trong khung).

- Giáo viên hướng dẫn nhận xét.

 • Chữ Ă và Â có điểm gì giống và điểm gì khác chữ A.
 • Các dấu phụ như thế nào?

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết (8')

Bước 1:

 • Nhắc lại cấu tạo nét chữ A.
 • Nhắc lại cấu tạo nét chữ Ă, Â.
 • Nêu cách viết chữ Ă, Â.

- Giáo viên chốt ý: Chữ Ă, Â cỡ vừa, viết giống chữ A vừa. Chữ Ă, Â cỡ nhỏ viết giống chữ A nhỏ.

- Hát

- Viết bảng con

- Khuyên anh em phải thương yêu nhau

- HS xem

- Học sinh quan sát và nhận xét

- Giống các nét cấu tạo và độ cao. Khác là chữ Ă, Â có dấu phụ.

Đánh giá bài viết
2 978
Sắp xếp theo

Giáo án Tập viết 2

Xem thêm