Giáo án Lịch sử lớp 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Giáo án môn Lịch sử lớp 11

Giáo án Lịch sử lớp 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức:

  • Hiểu được những thành tựu văn học nghệ thuật mà con người đã đạt được trong thời kỳ cận đại từ thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XX.
  • Trình bày được cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

2. Về kĩ năng:

  • Biết sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh các sự kiện.
  • Biết trình bày một vấn đề có tính logic
  • Biết tổng kết kinh nghiệm rút ra bài học.

3. Về tư tưởng:

  • Trân trọng những giá trị văn hóa mà con người đã đạt được trong thời cận đại.
  • Thấy được công lao của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lê-nin trong việc cho ra đời chủ nghĩa xã hội khoa học, biết trân trọng và kế thừa, ứng dụng vào thực tiễn CNXH khoa học.

II.THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC

1. GV: Cho HS sưu tầm tranh ảnh, các tác phẩm văn học, nghệ thuật của thời kỳ cận đại từ thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XX.

2. HS: SGK, vở ghi..

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày tính chất, kết cục của chiến tranh thế giới thứ 1?

3. Vào bài mới:

Thời cận đại CNTB đã thắng thế trên phạm vi thế giới. CNTB chuyển lên chủ nghĩa đế quốc bên cạnh những mâu thuẫn, những bất công trong xã hội cần lên án thì đây cũng là thời kỳ đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực văn học - nghệ thuật, khoa học kỹ thuật. Bài học này sẽ giúp các em nhận thức đúng những vấn đề này.

4. Dạy bài mới:

Hoạt động của GV - HS

KTCB

Hoạt động 1: Tập thể - cá nhân

(?)Điều kiện để văn hoá phát triển trong buổi đầu thời cận đại?

- HS trả lời, GV chốt ý.

- GV cho HS tìm hiểu SGK lần lượt những thành tựu, cho đại diện nhóm trình bày giới thiệu một số tác phẩm của những nhà văn nhà thơ lớn.

(?) Những thành tựu VH trong buổi đầu cận đại có ý nghĩa gì đối với sự phát triển XH?

- HS trả lời.

Hoạt động 2: Tập thể - cá nhân

(?) Điều kiện để văn hoá phát triển giai đoạn cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX?

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung SGK và nắm được các ý, chốt ý nghi bảng.

(?) Trình bày những thành tựu, tác dụng của văn học nghệ thuật từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?

- HS trả lời, GV chốt ý.

Hoạt động 3: cá nhân

- GV hướng dẫn HS đọc thêm.

1. Sự phát triển văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

- Điều kiện:

+ KT TBCN phát triển mạnh.

+ XH tồn tại nhiều mâu thuẫn.

+ Xuất hiện những nhà văn, nhà thơ lớn.

- Thành tựu:

+ Văn học: Laphongten, Molie...

+ Âm nhạc: Béttôven, Môda (âm nhạc).

+ Hội hoạ: Rembran.

+ Tư tưởng: Môngtexkiơ, Vônte, Rútxô

=> Những người đi trước dọn đường cho cách mạng bùng nổ và thắng lợi.

2. Thành tựu của văn học nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

- Điều kiện:

+ CNTB chuyển sang CNĐQ.

+ Nhân dân lao động bị áp bức.

- Thành tựu:

+ Văn học: Víchto Huygô, Léptônxtôi, Mac Tuên, Lỗ Tấn, Bécnasô, Giắc-lơn-đơn...

+ Nghệ thuật: Vangốc, Phugita, Picatxô, Lêvitan...

- Tác dụng:

+ Phản ánh hiện thực xã hội.

+ Phản ánh cuộc đấu tranh giai cấp.

+ Để lại cho nhân loại nhiều tác phẩm có giá trị.

3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX: đọc thêm.

5. Củng cố-dặn dò:

GV nhấn mạnh những thành tựu mà con người đạt được trong thời cận đại và giá trị nó có ý nghĩa cho đến ngày nay.

Lập bảng hệ thống kiến thức về thành tựu của văn hóa thời cận đại (với các nhà văn hóa và trào lưu tư tưởng tiêu biểu).

Gợi ý:

Lĩnh vực

Thành tựu

Tài liệu liên quan tới Lịch sử 11 bài 7:

Đánh giá bài viết
1 20.325
Sắp xếp theo
    Giáo án Lịch sử lớp 11 Xem thêm