Giáo án Lịch sử lớp 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Giáo án môn Lịch sử lớp 11

Giáo án Lịch sử lớp 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Lịch sử lớp 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)\

Giáo án Lịch sử lớp 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Giáo án Lịch sử lớp 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức:Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống.

2. Về kĩ năng: Rèn luyện tốt hơn các kỹ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống hóa kiến thức, phân tích sự kiện, khái quát, rút ra kết luận, lập bảng thống kê.

3. Về tư tưởng: Củng cố một số tư tưởng cơ bản được tiến hành giáo dục ở các bài học.

II.THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC

1. Giáo viên

  • Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại.
  • Tranh ảnh, lược đồ cho bài tổng kết.

2. HS: SGK, vở ghi..

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Vào bài mới:

Phần lịch sử thế giới cận đại từ Cách mạng Hà Lan đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất và Cách mạng tháng Mười Nga có những nội dung:

  • Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
  • Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế và sự xâm lược của tư bản, phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

4. Dạy bài mới:

Hoạt động của GV - HS

KTCB

Hoạt động 1: Tập thể - cá nhân

- GV hướng dẫn HS những sự kiện cơ bản của thời cận đại, sau đó lập bảng thống kê.

Thời gian

Sự kiện

Kết quả - ý nghĩa

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

- Nhóm 1: tìm hiểu về nguyên nhân bùng nổ, hình thức, lãnh đạo, lực lượng, kết quả-ý nghĩa.

Các cuộc CMTS

Nguyên nhân

Hình thức

Lãnh đạo

Lực lượng

Kết quả, ý nghĩa

- Nhóm 2: Tìm hiểu về cách mạng công nghiệp.

- Nhóm 3: Tìm hiểu về những mâu thuẫn trong nội tại xã hội tư bản.

- Nhóm 4: Tìm hiểu về phong trào công nhân, phong trào chống thực dân xâm lược.

Hoạt động 2: Tập thể - cá nhân

- GV hướng dẫn HS làm bài tập.

1. Những kiến thức cơ bản

Lập bảng thống kê về các sự kiện chính theo thời gian.

2. Nhận thức đúng những vấn đề chủ yếu

- Bản chất của cách mạng tư sản.

- Sự xác lập chủ nghĩa tư bản.

- Những mâu thuẫn cơ bản của xã hội TBCN.

- Phong trào công nhân và phong trào chống thực dân xâm lược.

3. Bài tập thực hành

- Tìm hiểu về phong trào đấu tranh chống thực dân ở châu Á, châu Phi, Mĩ latinh.

5. Củng cố, dặn dò:

Hệ thống hóa những vấn đề đã học.

Bài tập về nhà

  • Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại nổi lên những vấn đề nào?
  • Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức về các cuộc CMTS từ thế kỉ XVII - XVIII.
  • Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á?
  • Những đóng góp của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin đối với phong trào công nhân quốc tế? Phong trào công nhân thời kỳ này có đặc điểm gì?
Đánh giá bài viết
1 3.247
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 11 Xem thêm