Giáo án Ngữ văn lớp 10 cơ bản

Giáo án điện tử Ngữ văn lớp 10

Giáo án điện tử Ngữ văn lớp 10 dành cho ban cơ bản dưới đây được sưu tầm và chọn lọc nhằm mang lại cho các thầy cô tài liệu giáo án điện tử môn văn lớp 10 miễn phí, chất lượng. Các thầy cô có thể tải Giáo án môn văn lớp 10 này về và tham khảo, sử dụng cho quá trình dạy học của mình.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM

I. Mục tiêu bài học

Giúp học sinh:

  • Nắm được các bộ phận lớn và sự vận động, phát triển của văn học.
  • Nắm được nét lớn về nội dung và nghệ thuật.

II. Phương tiện thực hiện

  • SGK, SGV.
  • Thiết kế bài giảng.

III. Cách thức tiến hành

  • Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi.

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Giới thiệu bài mới.

Ngoài bài giáo án trên, các thầy cô còn có thể tải các bài giáo án môn Ngữ Văn 10 khác qua chuyên mục: Giáo án ngữ văn 10 và giáo án điện tử các môn khác của lớp 10 tại mục: Giáo án điện tử lớp 10.

Đánh giá bài viết
36 30.061
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Ngữ văn lớp 10 Xem thêm