Kế hoạch giảng dạy môn Sinh học 7 theo công văn 5512

Kế hoạch giảng dạy lớp 7 môn Sinh

Mời các bạn tham khảo Kế hoạch giảng dạy Sinh học 7 năm học 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đây là kế hoạch cả năm được biên soạn theo công văn 5512, dựa vào kế hoạch này các thầy cô giáo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Sau đây là tài liệu mời quý thầy cô cùng tham khảo

TRƯỜNG THCS TIÊN CƯỜNG

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên: Mai Vũ Tuyết Thanh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN SINH HỌC - LỚP 7

(Học kỳ II - Năm học 2020 - 2021)

1. Kế hoạch dạy học

Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Bài 31: Cá chép

1

Tuần 20

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

2

Bài 32: Thực hành: mổ cá

Bài 33: Hướng dẫn HS tự đọc

1

Tuần 20

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Bộ đồ mổ

- Mẫu cá chép

- Phòng thực hành

3

Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Mục II. Đặc điểm chung của Cá - không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.

1

Tuần 21

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

4

Bài 35: Ếch đồng

1

Tuần 21

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

5

Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Mục III. Đặc điểm chung của Lưỡng cư - không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.

1

Tuần 22

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

6

Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

1

Tuần 22

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

7

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Mục III. Đặc điểm chung - không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.

(Kiểm tra 15 phút số 3)

1

Tuần 23

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Bài kiểm tra

- Lớp học

8

Bài 41: Chim bồ câu

1

Tuần 23

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

9

Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Mục II. Đặc điểm chung của Chim - không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong. Bài Chim bồ câu

1

Tuần 24

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

10

Bài 45: TH – Xem video về đời sống, tập tính của chim

1

Tuần 24

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Video

- Lớp học

11

Bài 46: Thỏ

1

Tuần 25

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

12

Bài 48, 49, 50, 51, 52: Chủ đề

Đa dạng Lớp Thú

- Bài 48. Bộ thú huyệt, bộ thú túi

Mục II. Lệnh ▼ trang 157 - không thực hiện

- Bài 49. Bộ dơi và bộ cá voi

Mục II. Lệnh ▼ trang 160-161 - không thực hiện

- Bài 50. Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Mục III. Lệnh ▼ trang 164 - không thực hiện

- Bài 51. Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Mục II. Lệnh ▼ trang 168 - không thực hiện

Mục IV. Đặc điểm chung của Thú - không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.

- Bài 52: Xem video về đời sống và tập tính của thú

6

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

13

Ôn tập

1

Tuần 28

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

14

Kiếm tra giữa kì II

1

Tuần 29

- Bài kiểm tra

- Lớp học

15

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

1

Tuần 29

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

16

Bài 54: Tiến hoá về tổ chức cơ thể

( Hướng dẫn HS tự đọc)

1

Tuần 30

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

17

Bài 55: Tiến hoá về sinh sản

1

Tuần 30

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

18

Bài 56. Cây phát sinh giới động vật

Mục I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật - Không dạy

1

Tuần 31

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

19

Bài 57: Đa dạng sinh học

1

Tuần 31

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

20

Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

1

Tuần 32

- Máy tính

- Bài kiểm tra

- Lớp học

21

Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

1

Tuần 32

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

22

Bài 60: Động vật quý hiếm (Kiểm tra 15 phút số 4)

1

Tuần 33

- Máy tính

- Lớp học

23

Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương

2

Tuần 33

Tuần 34

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Bài kiểm tra

- Thực địa

24

Ôn tập

1

Tuần 34

- Máy tính

- Phiếu học tập

- Lớp học

25

Kiểm tra cuối kì II

1

Tuần 35

- Bài kiểm tra

- Lớp học

26

Tham quan thiên nhiên

3

Tuần 35

Tuần 36

- Phiếu học tập

- Dụng cụ thu thập

- Thực địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Ngoài Kế hoạch giảng dạy môn Sinh học 7 theo công văn 5512, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Sinh học 7, Giải bài tập Sinh học 7 ngắn nhất, Trắc nghiệm Sinh học 7 và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 886
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 7 Xem thêm