Lịch học trên truyền hình của các tỉnh thành mới nhất năm 2021-2022

Lịch phát sóng dạy học trực tuyến trên truyền hình mới nhất của các tỉnh thành trên toàn quốc năm học 2021-2022. Mời các bạn xem chi tiết Lịch học các đài truyền hình cập nhật liên tục theo từng ngày.

>>> Xem thêm: Lịch học trực tuyến các lớp từ lớp 1-> 12

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 28/09/2021

Lịch phát sóng cụ thể hàng ngày trên các tỉnh, thành cả nước, mời các bạn xem tại đây: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/lich-hoc-truc-tuyen.aspx

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 17/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 17/09/2021

Bình Thuận

08:00

BTV

Ngữ Văn

12

Tây Tiến – Quang Dũng

Sở GDĐT Bình Thuận

08:30

BTV

Toán

12

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (t2)

Sở GDĐT Bình Thuận

09:00

BTV

Tiếng Anh

12

Unit 2: Reading 2

Sở GDĐT Bình Thuận

15:00

BTV

Ngữ Văn

9

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Sở GDĐT Bình Thuận

15:30

BTV

Toán

9

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tt)

Sở GDĐT Bình Thuận

16:00

BTV

Tiếng Anh

9

Unit 1: Language focus

Sở GDĐT Bình Thuận

VTV

14:00

VTV7

Tiếng Anh

1

Tiếng Anh lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

14:30

VTV7

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

15:00

VTV7

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh lớp 2

https://vtv7.vtv.vn/

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 16/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 16/09/2021

Bình Thuận

08:00

BTV

Ngữ Văn

12

Tây Tiến – Quang Dũng- (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

08:30

BTV

Toán

12

Ôn tập về khoảng cách trong không gian- (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

09:00

BTV

Tiếng Anh

12

Unit 2: Reading 1- (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:00

BTV

Ngữ Văn

9

Các phương châm hội thoại (tt)- (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:30

BTV

Toán

9

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai- (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

16:00

BTV

Tiếng Anh

9

Unit 1: Write- (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

VTV

14:00

VTV7

Tiếng Anh

1

Tiếng Anh lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

14:30

VTV7

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

15:00

VTV7

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh lớp 2

https://vtv7.vtv.vn/

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 15/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 15/09/2021

Bình Thuận

08:00

BTV

Ngữ Văn

12

Tây Tiến – Quang Dũng

Sở GDĐT Bình Thuận

08:30

BTV

Toán

12

Ôn tập về khoảng cách trong không gian

Sở GDĐT Bình Thuận

09:00

BTV

Tiếng Anh

12

Unit 2: Reading 1

Sở GDĐT Bình Thuận

15:00

BTV

Ngữ Văn

9

Các phương châm hội thoại (tt)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:30

BTV

Toán

9

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Sở GDĐT Bình Thuận

16:00

BTV

Tiếng Anh

9

Unit 1: Write

Sở GDĐT Bình Thuận

VTV

14:00

VTV7

Tiếng Anh

1

Tiếng Anh lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

14:30

VTV7

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

15:00

VTV7

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh lớp 2

https://vtv7.vtv.vn/

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 14/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 14/09/2021

Bình Thuận

08:00

BTV

Ngữ Văn

12

Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh/T. phẩm (tt) - (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

08:30

BTV

Toán

12

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (t1)- (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

09:00

BTV

Tiếng Anh

12

Unit 1: Language Focus- (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:00

BTV

Ngữ Văn

9

Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ 14)- (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:30

BTV

Toán

9

Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương- (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

16:00

BTV

Tiếng Anh

9

Unit 1: Read- (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

VTV

14:00

VTV7

Tiếng Anh

1

Tiếng Anh lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

14:30

VTV7

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

15:00

VTV7

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh lớp 2

https://vtv7.vtv.vn/

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 13/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 13/09/2021

Bình Thuận

08:00

BTV

Ngữ Văn

12

Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh/T. phẩm (tt)

Sở GDĐT Bình Thuận

08:30

BTV

Toán

12

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (t1)

Sở GDĐT Bình Thuận

09:00

BTV

Tiếng Anh

12

Unit 1: Language Focus

Sở GDĐT Bình Thuận

15:00

BTV

Ngữ Văn

9

Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ 14)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:30

BTV

Toán

9

Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương

Sở GDĐT Bình Thuận

16:00

BTV

Tiếng Anh

9

Unit 1: Read

Sở GDĐT Bình Thuận

VTV

14:00

VTV7

Tiếng Anh

1

Tiếng Anh lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

14:30

VTV7

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

15:00

VTV7

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh lớp 2

https://vtv7.vtv.vn/

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 12/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 12/09/2021

Thừa Thiên Huế

08:00

TRT

Tiếng Việt

1

Ôn tập, kể chuyện: Búp bê và dế mèn

https://thuathienhue.edu.vn/

08:30

TRT

Tiếng Việt

1

Kể chuyện: Hai con dê

https://thuathienhue.edu.vn/

09:00

TRT

Toán

2

Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)

https://thuathienhue.edu.vn/

09:30

TRT

Tiếng Việt

1

Ôn tập và kể chuyện

https://thuathienhue.edu.vn/

10:00

TRT

Toán

2

Tia số. Số liền trước - Số liền sau

https://thuathienhue.edu.vn/

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 11/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 11/09/2021

Bình Thuận

08:00

BTV

Ngữ Văn

12

Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh/T. phẩm (2 tiết) - (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

08:30

BTV

Toán

12

Ôn tập về góc trong không gian (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

09:00

BTV

Tiếng Anh

12

Unit 1: Writing (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:00

BTV

Ngữ Văn

9

Chuyện người con gái Nam Xương (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:30

BTV

Toán

9

Khái niệm căn bậc hai và hằng đẳng thức (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

16:00

BTV

Tiếng Anh

9

Unit 1: Speak + Listen (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

Thừa Thiên Huế

08:00

TRT

Ngữ Văn

6

Văn bản Thạch Sanh

https://thuathienhue.edu.vn/

08:30

TRT

Ngữ Văn

6

Văn bản Sự tích Hồ Gươm

https://thuathienhue.edu.vn/

09:00

TRT

KHTN

6

Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

https://thuathienhue.edu.vn/

09:30

TRT

Tiếng Anh

6

UNIT 1: MY NEW SCHOOL A CLOSER LOOK 2

https://thuathienhue.edu.vn/

10:00

TRT

Tiếng Anh

6

Lesson 1.3: Pronunciation + Speaking

https://thuathienhue.edu.vn/

17:20

TRT

Tiếng Việt

1

Tập viết: cà, cá

https://thuathienhue.edu.vn/

17:40

TRT

Tiếng Việt

1

Bài 4: E - e; Ê - ê

https://thuathienhue.edu.vn/

18:00

TRT

Toán

2

Ôn tập các số đến 100 (tiết 2)

https://thuathienhue.edu.vn/

20:30

TRT

Tiếng Việt

1

Bài 4: O - o

https://thuathienhue.edu.vn/

20:50

TRT

Toán

2

Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1)

https://thuathienhue.edu.vn/

VTV

14:00

VTV7

Tiếng Anh

1

Tiếng Anh lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

14:30

VTV7

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

15:00

VTV7

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh lớp 2

https://vtv7.vtv.vn/

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 10/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 10/09/2021

Bình Thuận

08:00

BTV

Ngữ Văn

12

Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh/T. phẩm (2 tiết)

Sở GDĐT Bình Thuận

08:30

BTV

Toán

12

Ôn tập về góc trong không gian

Sở GDĐT Bình Thuận

09:00

BTV

Tiếng Anh

12

Unit 1: Writing

Sở GDĐT Bình Thuận

15:00

BTV

Ngữ Văn

9

Chuyện người con gái Nam Xương

Sở GDĐT Bình Thuận

15:30

BTV

Toán

9

Khái niệm căn bậc hai và hằng đẳng thức

Sở GDĐT Bình Thuận

16:00

BTV

Tiếng Anh

9

Unit 1: Speak + Listen

Sở GDĐT Bình Thuận

Thừa Thiên Huế

08:00

TRT

Lịch sử và Địa Lí

6

Bài 1. Lịch sử là gì?

https://thuathienhue.edu.vn/

08:30

TRT

Lịch sử và Địa Lí

6

Bài 2. Thời gian trong lịch sử

https://thuathienhue.edu.vn/

09:00

TRT

KHTN

6

Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

https://thuathienhue.edu.vn/

09:30

TRT

Toán

6

Bài 3.Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

https://thuathienhue.edu.vn/

10:00

TRT

Toán

6

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

https://thuathienhue.edu.vn/

17:20

TRT

Tiếng Việt

1

Bài 2: B - b

https://thuathienhue.edu.vn/

17:40

TRT

Tiếng Việt

1

Bài 3: C - c

https://thuathienhue.edu.vn/

18:00

TRT

Toán

1

Các số 1; 2; 3

https://thuathienhue.edu.vn/

20:30

TRT

Tiếng Việt

2

Đọc mục lục sách

https://thuathienhue.edu.vn/

20:50

TRT

Tiếng Việt

2

Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân; Đọc mở rộng

https://thuathienhue.edu.vn/

VTV

14:00

VTV7

Tiếng Anh

1

Tiếng Anh lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

14:30

VTV7

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

15:00

VTV7

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh lớp 2

https://vtv7.vtv.vn/

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 09/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 09/09/2021

Bình Thuận

08:00

BTV

Ngữ Văn

12

Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh/Tác giả (1 tiết) (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

08:30

BTV

Toán

12

Ôn tập về các công thức đạo hàm của hàm số (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

09:00

BTV

Tiếng Anh

12

Unit 1: Reading 2 (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:00

BTV

Ngữ Văn

9

Các phương châm hội thoại (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:30

BTV

Toán

9

Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (Tiết 2) (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

16:00

BTV

Tiếng Anh

9

Unit 1: Getting started – L&R (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

Thừa Thiên Huế

08:00

TRT

Toán

6

Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

https://thuathienhue.edu.vn/

08:30

TRT

Toán

6

Bài 4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

https://thuathienhue.edu.vn/

09:00

TRT

Lịch sử và Địa Lí

6

Bài mở đầu: Tại sao phải học Địa lí?

https://thuathienhue.edu.vn/

09:30

TRT

Ngữ Văn

6

Tri thức Ngữ Văn: Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”

https://thuathienhue.edu.vn/

10:00

TRT

Ngữ Văn

6

Thực hành tiếng Việt

https://thuathienhue.edu.vn/

17:20

TRT

Tiếng Việt

1

Học vần cà, cá

https://thuathienhue.edu.vn/

17:40

TRT

Tiếng Việt

1

Bài 3: C - c, dấu sắc

https://thuathienhue.edu.vn/

18:00

TRT

Toán

1

Hình vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật

https://thuathienhue.edu.vn/

20:30

TRT

Tiếng Việt

2

Nói, nghe và viết: Chào hỏi, tự giới thiệu

https://thuathienhue.edu.vn/

20:50

TRT

Tiếng Việt

2

Viết: Ngày hôm qua đâu rồi; Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động

https://thuathienhue.edu.vn/

VTV

14:00

VTV7

Tiếng Anh

1

Tiếng Anh lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

14:30

VTV7

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

15:00

VTV7

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh lớp 2

https://vtv7.vtv.vn/

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 08/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 08/09/2021

Bình Thuận

08:00

BTV

Ngữ Văn

12

Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh/Tác giả (1 tiết)

Sở GDĐT Bình Thuận

08:30

BTV

Toán

12

Ôn tập về các công thức đạo hàm của hàm số

Sở GDĐT Bình Thuận

09:00

BTV

Tiếng Anh

12

Unit 1: Reading 2

Sở GDĐT Bình Thuận

15:00

BTV

Ngữ Văn

9

Các phương châm hội thoại

Sở GDĐT Bình Thuận

15:30

BTV

Toán

9

Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (Tiết 2)

Sở GDĐT Bình Thuận

16:00

BTV

Tiếng Anh

9

Unit 1: Getting started – L&R

Sở GDĐT Bình Thuận

Thừa Thiên Huế

08:00

TRT

Ngữ Văn

6

Bài mở đầu

https://thuathienhue.edu.vn/

08:30

TRT

Ngữ Văn

6

Văn bản Thánh Gióng

https://thuathienhue.edu.vn/

09:00

TRT

KHTN

6

Bài 1: Vai trò của khoa học tự nhiên trong đời sống

https://thuathienhue.edu.vn/

09:30

TRT

Tiếng Anh

6

Unit 1: Closer Look 1

https://thuathienhue.edu.vn/

10:00

TRT

Tiếng Anh

6

Lesson 1.2: Grammar

https://thuathienhue.edu.vn/

17:20

TRT

Tiếng Việt

1

Tập viết: c, a, ca

https://thuathienhue.edu.vn/

17:40

TRT

Tiếng Việt

1

Bài 2: B - b, dấu huyền

https://thuathienhue.edu.vn/

18:00

TRT

Toán

2

Ôn tập các số đến 100 (tiết 1)

https://thuathienhue.edu.vn/

20:30

TRT

Tiếng Việt

2

Tập đọc: Mỗi người mỗi việc

https://thuathienhue.edu.vn/

20:50

TRT

Tiếng Việt

2

Ngày hôm qua đâu rồi

https://thuathienhue.edu.vn/

VTV

14:00

VTV7

Tiếng Anh

1

Tiếng Anh lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

14:30

VTV7

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

15:00

VTV7

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh lớp 2

https://vtv7.vtv.vn/

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 07/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 07/09/2021

Bình Thuận

08:00

BTV

Ngữ Văn

12

Khái quát VHVN từ CMT8 năm 1945 đến hết thế kỉ XX (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

08:30

BTV

Toán

12

Ôn tập về các công thức đạo hàm của hàm số (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

09:00

BTV

Tiếng Anh

12

Unit 1: Reading 1 (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:00

BTV

Ngữ Văn

9

Phong cách Hồ Chí Minh (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

15:30

BTV

Toán

9

Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (Tiết 1) (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

16:00

BTV

Tiếng Anh

9

Revision (Grammar&Vocabs:Grade 8) (Phát lại)

Sở GDĐT Bình Thuận

Thừa Thiên Huế

08:00

TRT

Toán

6

Bài 1. Tập hợp.

https://thuathienhue.edu.vn/

08:30

TRT

Toán

6

Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên

https://thuathienhue.edu.vn/

09:00

TRT

KHTN

6

Bài 1: Khái niệm về khoa học tự nhiên

https://thuathienhue.edu.vn/

09:30

TRT

Tiếng Anh

6

Unit 1: MY NEW SCHOOL Getting started

https://thuathienhue.edu.vn/

10:00

TRT

Tiếng Anh

6

Lesson 1.1: New words + Listening

https://thuathienhue.edu.vn/

17:20

TRT

Tiếng Việt

1

Bài 1: A – a

https://thuathienhue.edu.vn/

17:40

TRT

Tiếng Việt

1

Bài 1 A – a

https://thuathienhue.edu.vn/

18:00

TRT

Toán

1

Trên - Dưới. Trái - Phải. Trước Sau. Ở Giữa

https://thuathienhue.edu.vn/

20:30

TRT

Tiếng Việt

2

Tập chép: Đôi bàn tay bé; Chữ hoa A

https://thuathienhue.edu.vn/

20:50

TRT

Tiếng Việt

2

Viết chữ hoa A; Nói và nghe: Những ngày hè của em

https://thuathienhue.edu.vn/

VTV

14:00

VTV7

Tiếng Anh

1

Tiếng Anh lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

14:30

VTV7

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

15:00

VTV7

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh lớp 2

https://vtv7.vtv.vn/

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 06/09/2021

Giờ phát

Kênh

Môn học

Lớp

Nội dung học

Nguồn

Ngày 06/09/2021

Bình Thuận

08:00

BTV

Ngữ Văn

12

Khái quát VHVN từ CMT8 năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Sở GDĐT Bình Thuận

08:30

BTV

Toán

12

Ôn tập về các công thức đạo hàm của hàm số

Sở GDĐT Bình Thuận

09:00

BTV

Tiếng Anh

12

Unit 1: Reading 1

Sở GDĐT Bình Thuận

15:00

BTV

Ngữ Văn

9

Phong cách Hồ Chí Minh

Sở GDĐT Bình Thuận

15:30

BTV

Toán

9

Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (Tiết 1)

Sở GDĐT Bình Thuận

16:00

BTV

Tiếng Anh

9

Revision (Grammar&Vocabs:Grade 8)

Sở GDĐT Bình Thuận

Thừa Thiên Huế

08:00

TRT

Ngữ Văn

6

Bài mở đầu

https://thuathienhue.edu.vn/

08:30

TRT

Ngữ Văn

6

Tri thức Ngữ văn: Văn bản “Bài học đường đời sđầu tiên”

https://thuathienhue.edu.vn/

09:00

TRT

Toán

6

Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

https://thuathienhue.edu.vn/

09:30

TRT

Toán

6

Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

https://thuathienhue.edu.vn/

10:00

TRT

GDCD

6

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình và dòng họ (Tiết 1)

https://thuathienhue.edu.vn/

17:20

TRT

Tiếng Việt

1

Hướng dẫn chung

https://thuathienhue.edu.vn/

17:20

TRT

Tiếng Việt

2

Hướng dẫn chung

https://thuathienhue.edu.vn/

17:40

TRT

Toán

1

Hướng dẫn chung

https://thuathienhue.edu.vn/

17:40

TRT

Toán

2

Hướng dẫn chung

https://thuathienhue.edu.vn/

18:00

TRT

Tiếng Việt

1

Học vần: a, c

https://thuathienhue.edu.vn/

20:30

TRT

Tiếng Việt

2

Đọc và chia sẻ: Làm việc thật là vui

https://thuathienhue.edu.vn/

20:50

TRT

Tiếng Việt

2

Tôi là học sinh lớp 2

https://thuathienhue.edu.vn/

VTV

14:00

VTV7

Tiếng Anh

1

Tiếng Anh lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

14:30

VTV7

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt lớp 1

https://vtv7.vtv.vn/

15:00

VTV7

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh lớp 2

https://vtv7.vtv.vn/

Cách tra cứu lịch học trên truyền hình của 63 tỉnh thành

Lịch dạy học trên truyền hình liên tục được cập nhật trên trang web của Bộ GD-ĐT, phụ huynh có thể xem thêm và tìm kiếm tại đây:

Để xem lịch học trực tuyến trên truyền hình mới nhất của 63 tỉnh thành trên toàn quốc, các bạn truy cập vào đường link sau đây của Bộ giáo dục để tra cứu lịch học online cụ thể hàng ngày: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/lich-hoc-truc-tuyen.aspx

Cách tra cứu như sau:

1: Tại ô số 1 các bạn lựa chọn tỉnh muốn tìm kiếm.

2: Chọn môn học cụ thể

3: Chọn lớp

4: Chọn ngày phát sóng

Sau khi lựa chọn xong các thông tin, các bạn nhấn Tìm kiếm để xem lịch học trực tuyến chi tiết.

Học trực tuyến lớp 11 trên đài truyền hình

Trên đây là chi tiết Lịch học trên truyền hình của các tỉnh thành mới nhất 2021-2022. Học sinh có thể theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình VTV7, HTV4, TRT, An Giang, Bình Thuận, Đồng Nai hoặc xem trên YouTube để xem lại những chương trình đã phát sóng.

Đánh giá bài viết
71 30.660
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dạy học Online Xem thêm