Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên năm 2021

Khi chuẩn bị nghỉ sinh con các cô giáo cần phải làm đơn xin nghỉ chế độ thai sản và gửi lên cấp trên. Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên mà chúng tôi sưu tầm được.

1. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là mẫu đơn được lập ra để xin được phép nghỉ thai sản khi sắp đến kỳ sinh nở theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời gian nghỉ...

2. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện …………

- Ban giám hiệu Trường ……………….

Tên tôi là: …………………………… Sinh ngày: …/…/…

Nghề nghiệp: …………………………………

Nơi công tác: ………………………………………………

Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh con (bé) theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ……………………………… và Ban giám hiệu Trường …………………… cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ….. tháng …. năm ……. đến ngày ….. tháng ….. năm …..

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện ………………, ban giám hiệu Trường ……………………………. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Ý kiến của hiệu trưởng

…………., ngày….tháng….năm…..

Người viết đơn

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.056
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm