Mẫu thông báo nghỉ bão

Mẫu thông báo khẩn về việc nghỉ tránh báo

Mẫu thông báo khẩn về việc nghỉ tránh báo là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nghỉ để tránh bão. Mẫu thông báo nêu rõ thời gian nghỉ bão, cơ quan ra thông báo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo khẩn về việc nghỉ tránh báo như sau:

TRƯỜNG ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: .............

..............., ngày...tháng...năm...

THÔNG BÁO (KHẨN)

Về việc nghỉ tránh bão số .......

Kính gửi: Các đơn vị, các em HSSV trong toàn trường

Căn cứ Công điện số ............... của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động đối phó với siêu bão số ......, trong đó có nội dung “Chủ động cho học sinh nghỉ học, hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo phòng chống bão lũ”.

Căn cứ thông báo của UBND Tỉnh ............ về việc cho học sinh các lớp phổ thông nghỉ học để tránh bão số ........

Trước tình hình bão số ...... diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng lớn đến Tỉnh ..................

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, HSSV, Ban Giám hiệu Nhà trường quyết định dừng tất cả các hoạt động (giảng dạy, học tập, thi, …) từ ngày .....................

Nhà trường yêu cầu:

- Trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Giáo viên thuộc đơn vị mình quản lý. Thực hiện việc chằng buộc phòng làm việc, lớp học, xưởng thực hành, bảo vệ chặt chẽ các hệ thống máy móc, máy vi tính, thiết bị thực hành…, đề phòng nước ngập, chập điện hoặc kẻ gian lợi dụng lấy cắp.

- Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp thông báo đến HSSV lớp mình phụ trách.

- Toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Giáo viên và các em HSSV tiếp tục theo dõi thông báo trên Website Trường để biết kế hoạch tiếp theo.

Căn cứ thông báo trên, yêu cầu các đơn vị trong toàn trường, các em HSSV thực hiện theo đúng kế hoạch.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong toàn trường

- Đăng lên website

- Lưu

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu thông báo khẩn về việc nghỉ tránh báo

Mẫu thông báo khẩn về việc nghỉ tránh báo

Đánh giá bài viết
1 2.166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm