Mẫu tổng hợp khảo sát học sinh tham gia BHYT

Mẫu bảng tổng hợp khảo sát học sinh tham gia BHYT

Mẫu bảng tổng hợp khảo sát học sinh tham gia BHYT là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp khải sát học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Mẫu nêu rõ thông tin học sinh, tham gia theo nhóm đối tượng nào... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng tổng hợp khảo sát học sinh tham gia BHYT như sau:

Tên trường: ……………………….

TỔNG HỢP KHẢO SÁT HỌC SINH THAM GIA BHYT

Năm học ………………

STT

Tên lớp

Tổng số học sinh

Học sinh tham gia theo diện nhà trường

Học sinh tham gia theo nhóm đối tượng khác

1

2

4=5+6

5

6

         
         
         
         
  Tổng cộng      
 

.............., ngày...tháng...năm...

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

Mẫu bảng tổng hợp khảo sát học sinh tham gia BHYT

Mẫu bảng tổng hợp khảo sát học sinh tham gia BHYT

Đánh giá bài viết
1 171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm