Nguyễn Minh Ngọc Toán học Lớp 5

một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?

5
5 Câu trả lời
 • Ma Kết
  Ma Kết

  Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là: 26+8=34(m)

  Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 26 − 6=20(m)

  Diện tích của thửa ruộng hình thang là: 20\times\frac{26+34}2= 20 × 30=600 (m2)

  Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là: 600 : 100 × 70,5 = 426 (kg) = 4,23 (tạ)

  Đáp số: 4,23 tạ

  0 Trả lời 10:30 02/07
  • Đen2017
   Đen2017

   Hay quá

   0 Trả lời 10:31 02/07
 • Xuka
  Xuka

  4,23 tạ nha

  0 Trả lời 10:32 02/07
  • Cự Giải
   Cự Giải

   đáy lớn thửa ruộng là:
   26 + 8 = 34 (m)
   chiều cao thửa ruộng là:
   26 - 6 = 20 (m)
   diện tích thửa ruộng là:
   (34 + 26) x 20 : 2 = 600 (m2)
   số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:
   600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)
   đáp số: 423 kg thóc.

   0 Trả lời 10:32 02/07
   • Batman
    Batman

    423 tạ đó bạn, bài này mình làm rồi

    0 Trả lời 10:33 02/07
    • Phước Thịnh
     Phước Thịnh

     Đ/s: 423

     0 Trả lời 10:34 02/07
     Toán học Xem thêm