Ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi giữa học kì 2 lớp 8 năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI GIỮA HỌC 2 LỚP 8 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
UNIT 7
1. Hoàn thành bảng vời động từ thích hợp, danh từ tính từ thích hợp.
Động t
Danh t
Tính t
To poison
(1) poison
Poisonous
(2) contaminate
Contamination
Contaminant
Contaminated
To pollute
pollution (3) pollutant
(4) polluted
To die
(5) death
Dead
To damage
daman ge
(6) damaged
2. Đánh dấu nhấn âm trên từ âm kết thúc -ic -al
*Khi thêm một hậu tố -ic vào một từ thì sẽ làm từ đó thay đổi cách nhấn âm. Ta sẽ nhấn âm
trước ngay hậu tố thêm vào. Hay nói cách khác ta sẽ nhấn âm ngay trước hậu tố -ic của
một từ.
Ex: atom —► a’tomic; po' etic
*Khi thêm một hậu tố -al vào một từ thì sẽ không làm thay đổi ch nhấn âm của từ đó.
Ex: 'music —> 'musical
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Lưu ý: Nếu một từ thể dùng cả hai hậu tố: một hậu tố -ic một hậu tố khác -al, thì
giữa hai t này cùng một cách nhấn âm
.
:
Ex: e'conomy —► economic —> economical
botanic —► bo'tanic —► bo’tanical
CAUSE EFFECT
Cause
Effect
1. Because /Since + Clause
Ex: Because the water is polluted, the fish are
dead.
so + clause
Ex: The water is polluted, so the fish are dead
2. Due to /because of + sthing
Ex: The fish is dead because of the polluted
water.
to cause sth / to lead to sth/ to result in sth
Ex: The polluted water, causes/ result in the
death of fish.
to make sbody/sth do sth
Ex: the polluted water makes the fish die .
QUY TẮC CHUYỂN TỪ "BECAUSE" SANG "BECAUSE OF".
Nhìn phía sau Because (câu đề) thấy "there, to be" thì bỏ.
TH1: Nếu thấy 2 chủ ngữ giống nhau thì bỏ chủ ngữ gần Because, động từ thêm "ing".
dụ: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.
=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.
TH2: Nếu thấy chỉ n lại danh từ thì chỉ việc giữ lại danh t dùng.
dụ: Because there was a storm, ... => Because of the storm, ...
- Sau khi bỏ "there", bỏ "to be" (was) chỉ còn lại danh từ => chỉ việc lấy dùng.
TH3: Nếu thấy danh từ tính từ thì đưa tính từ lên trước danh từ, còn lại bỏ hết.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
dụ: Because the wind is strong, ... => Because of the strong wind, ...
- Sau khi bỏ "to be" (is) thấy danh từ tính từ nên ta chỉ việc đưa tính từ n trước danh
từ.
TH4: Nếu thấy chỉ mình tính từ => đổi thành danh từ
dụ: Because it is windy, ... => Because of the wind, ...
TH5: Nếu thấy sở hữu lẫn nhau => Dùng danh từ dạng sở hữu
dụ: Because I was sad, .... => Because of my sadness, ...
dụ: Because he acted badly, ... => Because of his bad action, ... (trạng từ đổi thành tính
từ)
- Trong 2 dụ trên ta thấy sự sở hữu: I + said => my sadness; he + act => his action nên
ta dùng sở hữu. Nếu trạng từ các em nhớ chuyển thành tính từ.
CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1 AND 2)
Các loại câu điều kiện:
Type
Usage
1
Đk thể xảy ra hiẹn tại hoặc
thể xãy ra tương lai
2
Đk không thật hiện tại
UNIT 8
1. Viết tên cho những người thuộc những nơi sau. Sau đó nghe lặp lại các từ.
Quốc gia
Người
Quốc gia
Người
1.the USA
1. the Americans
5.Ireland
5. the Irish

Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 giữa học kì 2

Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 ôn thi giữa kì 2 nằm trong bộ đề ôn thi giữa học kì 2 lớp 8 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh tổng hợp toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm theo từng Unit 7 8 9 chương trình sách mới của bộ GD - ĐT giúp các em học sinh lớp 8 hệ thống cấu trúc Tiếng Anh ôn tập giữa kì 2 hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi giữa học kì 2 lớp 8 năm học 2018 - 2019. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,.. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
2 887
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm