Nhận hưu trí từ tháng 1.2022 có được tăng 7,4% lương hưu hàng tháng?

Tăng lương hưu 2022 mới nhất

Ngày 07/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Vậy nhận hưu trí từ tháng 1.2022 có được tăng 7,4% lương hưu hàng tháng hay không? Mời các bạn tham khảo bài viết.

Bạn đọc hỏi: Tôi nghỉ hưu từ ngày 1.1.2022. Theo quy định tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP thì từ ngày 1.1.2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12.2021 đối với 8 nhóm đối tượng nhưng tại sao tôi lại không được tăng? Mã số bảo hiểm xã hội của tôi là 3397000xxx.

Trả lời:

Ngày 7.12.2021, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 1.1.2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12.2021 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Theo mã số bảo hiểm xã hội số 3397000xxx do bạn cung cấp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tra cứu trên Hệ thống cho thấy: Ngày 10.12.2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định số 10HT0983/QĐ-BHXH về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với bạn đọc, sinh ngày 7.9.1961, thời điểm hưởng lương hưu bắt đầu từ ngày 1.1.2022.

Đối chiếu với quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP nêu trên, bạn bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1.1.2022 nên không thuộc trường hợp được điều chỉnh mức hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định nêu trên.

Đánh giá bài viết
1 1.200
Sắp xếp theo

    Bảo hiểm

    Xem thêm