Phân phối chương trình tiếng Anh 4 Family and Friends National Edition

Khung chương trình tiếng Anh lớp 4 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 4 Family and Friends national edition năm 2023 - 2024 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 4 sách mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh 4 Chân trời sáng tạo giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 4 hiệu quả.

TUẦN

CHỦ ĐIỂM

BÀI HỌC

1

BREAKING THE ICE

Introduction

Basic Classroom Language

Useful Phrases for Classroom Management

Class Rules

2

Unit Starter

WELCOME BACK!

Lesson 1, 3, 5

Lesson 2

Lesson 4

Lesson 6

3

UNIT 1.

THEY’RE

FIREFIGHTERS!

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

4

UNIT 1.

THEY’RE

FIREFIGHTERS!

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

UNIT 2.

DOES HE WORK IN A POLICE STATION?

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

6

UNIT 2.

DOES HE WORK IN A POLICE STATION?

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

7

UNIT 3.

WOULD YOU LIKE A BUBBLE TEA?

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

8

UNIT 3.

WOULD YOU LIKE A BUBBLE TEA?

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

9

REVIEW 1

REVISION

FLUENCY TIME 1

Everyday English

CLIL

10

UNIT 4.

WE HAVE ENGLISH!

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

11

UNIT 4.

WE HAVE ENGLISH!

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

12

UNIT 5.

WE’RE HAVING FUN AT THE BEACH!

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

13

UNIT 5.

WE’RE HAVING FUN AT THE BEACH!

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

14

UNIT 6.

FUNNY MONKEYS!

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

15

UNIT 6.

FUNNY MONKEYS!

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

16

REVIEW 2

REVISION

FLUENCY TIME 2

Everyday English

CLIL

17

SEMESTER TEST

PRACTICE

Sample Test

Sample Test

18

THE FIRST SEMESTER TEST

19

UNIT 7.

IT ISN’T COLD TODAY!

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

20

UNIT 7.

Lesson 4

IT ISN’T COLD TODAY!

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

21

UNIT 8.

LET’S BUY PRESENTS!

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

22

UNIT 8.

LET’S BUY PRESENTS!

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

23

UNIT 9.

WHAT TIME IS IT?

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

24

UNIT 9.

WHAT TIME IS IT?

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

25

REVIEW 3

REVISION

FLUENCY TIME 3

Everyday English

CLIL

26

UNIT 10.

DO THEY LIKE FISHING?

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

27

UNIT 10.

DO THEY LIKE FISHING?

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

28

UNIT 11.

HOW DO WE GET TO THE HOSPITAL?

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

29

UNIT 11.

HOW DO WE GET TO THE HOSPITAL?

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

30

UNIT 12.

A SMART BABY!

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

31

UNIT 12.

A SMART BABY!

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 6

32

REVIEW 4

REVISION

FLUENCY TIME 4

Everyday English

CLIL

33

SEMESTER TEST

PRACTICE

Sample Test

Sample Test

Sample Test

Sample Test

34

SEMESTER TEST

PRACTICE

Sample Test

Sample Test

Sample Test

Sample Test

35

THE FINAL TEST

Trên đây là Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 4 Family and Friends national edition năm 2023. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Phân phối chương trình tiếng Anh trên đây sẽ giúp ích cho quý thầy cô.

>> Tham khảo thêm: Phân phối chương trình tiếng Anh 4 Wonderful World

Đánh giá bài viết
1 391
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng anh 4

    Xem thêm