Bài giảng Powerpoint tiếng Anh lớp 4 theo công văn 2345

Bài giảng điện tử tiếng Anh lớp 4 theo cv 2345

Nằm trong bộ Giáo án lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022, Giáo án powerpoint môn tiếng Anh lớp 4 theo công văn 2345 bao gồm trọn bộ bài giảng powerpoint môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới của bộ GD&ĐT giúp quý thầy cô lên giáo án giảng dạy phù hợp.

Giáo án tiếng Anh học kì 1 lớp 4 theo cv 2345

PPT học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh theo cv 2345

Giáo án tiếng Anh giữa kì 2 lớp 4 theo cv 2345

PPT Unit 11 - 15 học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh theo cv 2345

Giáo án tiếng Anh cuối kì 2 lớp 4 theo cv 2345

PPT unit 16 - 20 học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh theo cv 2345

Trên đây là PPT tiếng Anh lớp 4 chương trình mới BGD theo công văn 2345. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật nhiều tài liệu dạy và học môn tiếng Anh lớp 4 khác nhau như:

Phân phối chương trình tiếng Anh 4 năm 2021 - 2022

File nghe Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới cả năm 2021 - 2022

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 cả năm 2021 - 2022

Đánh giá bài viết
1 6.818
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 4 Xem thêm