Phân phối chương trình tiếng Anh 4 năm 2021 - 2022

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 4 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 4 giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 4 hiệu quả.

1. Phân phối chương trình cho kết hoạch 4 tiết/tuần

Số tiết thực dạy:

6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập:

3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:

140 tiết

1.1. HỌC KÌ I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

Greet your teachers ….

2

3. Listen and tick.

4. Look and write.

5. Let’s sing.

3

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

4

4. Listen and number.

5. Look and write.

6. Let’s play.

5

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

3. Let’s chant.

6

4. Read and answer.

5. Write about you.

6. Project.

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

8

3. Listen and tick.

4. Look and write.

5. Let’s sing.

9

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

10

4. Listen and number.

5. Look and write.

6. Let’s play.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and tick. Then say aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Read and complete.

5. Let’s write.

6. Project.

2. Phân phối chương trình cho kế hoạch 2 tiết/ tuần

Số tiết thực dạy:

3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết

Số tiết ôn tập:

1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

1 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 4 tiết

Số tiết dự phòng:

2 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:

70 tiết

2.1. HỌC KÌ I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

Greet your teachers ….

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

4

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

5

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

6

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and tick. Then say aloud.

3. Let’s chant.

UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?

7

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

8

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

9

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then say aloud.

3. Let’s chant.

3. Phân phối chương trình cho kế hoạch 3 tiết/ tuần

Số tiết thực dạy:

4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết

Số tiết ôn tập:

3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì):

2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết

Số tiết dự phòng:

5 tiết

Tổng số tiết trong một năm học:

105 tiết

3.1. HỌC KÌ I

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung dạy học

Ghi chú

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

1

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

Greet your teachers ….

2

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

3

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

3. Let’s chant.

4

4. Listen and tick. (Lesson 1) hoặc

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about you. (Lesson 3)

Có thể chọn

một trong hai bài nghe hiểu.

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

5

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

6

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

7

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and tick. Then say aloud.

3. Let’s chant.

8

4. Listen and tick. (Lesson 1) hoặc

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and complete. (Lesson 3)

6. Let’s write. (Lesson 3)

Có thể chọn một trong hai bài nghe hiểu.

UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?

9

Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say. Work in pairs ….

10

Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

11

Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle. Then say aloud.

3. Let’s chant.

12

4. Listen and tick. (Lesson 1) hoặc

4. Listen and number. (Lesson 2)

5. Read and answer. (Lesson 3)

6. Write about you. (Lesson 3)

Có thể chọn một trong hai bài nghe

hiểu.

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Lý thuyết - Bài tập tiếng Anh lớp 4 cả năm khác nhau như:

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 cả năm

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 cả năm

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 4

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Mẫu câu Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo & download tài liệu.

Đánh giá bài viết
6 16.706
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng anh 4

    Xem thêm