Phân phối chương trình tiếng Anh 4 Wonderful World

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TIẾNG ANH 4 WONDERFULWORLD
II. TOTAL DURATION: 140 periods x 35 minutes/ period (4 periods/ week)
No.
1
Description / Topic
Unit 1: My Family and Friends
Numbers of
Periods
9
Unit 2: My Home
9
Unit 3: On the Farm
9
Unit 4: Food and Drinks
9
Unit 5: Leisure Time
9
Unit 6: Outdoor Activities
9
Unit 7: Jobs
9
Unit 8: Technology
9
Unit 9: Places in Town
9
Unit 10: On Holiday
9
Unit 11: Before Our Time
9
Unit 12: Cool Places
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
2
Review
24
3
End-of-term revision
4
4
End-of-term test
4
TOTAL PERIODS
140
III. TEACHING MATERIALS
- Tiếng Anh 4 Wonderful World
Student’s Book Part 1, 2 (SB1, SB2)
- Tiếng Anh 4 Wonderful World
Workbook (WB)
IV. TEACHING RESOURCES
- Flashcards, Posters
- Ebook (SB, WB, Flashcards)
- Lesson plans & Powerpoint Presentations
- Story
- Testing and Assessment
- Online Homework
- Website:
wonderfulworld.vn
myschool.com.vn
IV. VALID: From September to May of every Year
V. SYLLABUS CONTENT
Tieng Anh 4 Wonderful World (4 periods/ week) 1
k
e
e
d
o
i
Unit / Topic
Lesson objectives
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
W
r
e
P
1
1
Unit 1:
My Family
And Friends
Lesson 1
(SB1 - p.5, 6)
To introduce and
engage students to the topic
of the unit ● To identify
some family members
To listen to and read
simple introduction about
one’s
family.
1
2
Unit 1:
My Family
And Friends
Lesson 1
(SB1 - p.7)
To review some family
members
To ask and answer
questions about someone’s
family
members
1
3
Unit 1: My
Family And
Friends
Lesson 2 (SB1 -
p.8)
To identify some
adjectives to describe
someone’s
personalities
1
4
Unit 1:
My Family
And Friends
Lesson 2 (SB1 -
p.9)
To review some
adjectives to describe
someone’s
personalities
To describe someone’s
personalities

Khung chương trình tiếng Anh lớp 4 Wonderful World

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 4 sách Wonderful World năm 2023 - 2024 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 4 sách mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh Wonderful World 4 giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 4 hiệu quả.

Trên đây là Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 4 Wonderful World năm 2023. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Phân phối chương trình tiếng Anh trên đây sẽ giúp ích cho quý thầy cô.

Đánh giá bài viết
1 287
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng anh 4

    Xem thêm