Phân phối chương trình học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh theo chương trình Giảm tải

Tinh giản chương trình lớp 4 môn tiếng Anh học kì 2

Tài liệu tiếng Anh hướng dẫn giảm tải chương trình học kì 2 tiếng Anh lớp 4 dưới đây là tài liệu GỢI Ý cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh lớp 4 đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức một cách đúng nhất theo quy định.

Lưu ý: Đây không phải tài liệu do bộ Giáo dục & Đào tạo đưa ra, các thầy cô có thể tham khảo và điều chỉnh phù hợp với chương trình học tại mỗi Nhà trường.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 HỌC KÌ 2 GIẢM TẢI

(Đối với trường dạy 4 tiết/tuần)

4

1

Unit 11: What time is this?

6

3

3

Đã hoàn thành

2

Unit 12: What does your father do?

6

3

3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3: bỏ phần 5, 6

3

Unit 13: Would you like some milk?

6

3

3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3: bỏ phần 5, 6

4

Unit 14: What does he look like?

6

3

3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3: bỏ phần 5, 6

5

Unit 15: When’s Children’s Day?

6

3

3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3: bỏ phần 5, 6

6

Review 3

2

2

0

Giữ nguyên 2 tiết review.

7

Test 3

2

1

1

Thực hiện kiểm tra trong 1 tiết

8

Unit 16: Let’s go to the bookshop.

6

3

3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3: bỏ phần 5, 6

9

Unit 17: How much is the T-shirt?

6

3

3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3: bỏ phần 5, 6

10

Unit 18: What’s your phone number?

6

3

3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3: bỏ phần 5, 6

11

Unit 19: What animal do you want to see?

6

3

3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3: bỏ phần 5, 6

12

Unit 20: What are you going to do this summer?

6

3

3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3: bỏ phần 5, 6

13

Review 4

2

2

0

Giữ nguyên 2 tiết review.

14

Test 4

2

1

1

Kiểm tra cuối năm trong 1 tiết.

15

Tổng kết

2

0

2

Cắt bỏ 2 tiết tổng kết

Tổng số tiết

70

39

31

Trừ 6 tiết bài 11 đã dạy, còn lại 33 tiết sẽ thực hiện trong 11 tuần

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 HỌC KÌ 2 GIẢM TẢI

(Đối với trường dạy 3 tiết/tuần)

4

1

Unit 11: What time is this?

4

Đã dạy hoàn thành

2

Unit 12: What does your father do?

4

3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

3

Unit 13: Would you like some milk?

4

3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

4

Unit 14: What does he look like?

4

3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

5

Unit 15: When’s Children’s Day?

4

3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

6

Review 3

2

2

0

Giữ nguyên 2 tiết review.

7

Test 3

2

1

1

Thực hiện kiểm tra trong 1 tiết

8

Unit 16: Let’s go to the bookshop.

4

3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

9

Unit 17: How much is the T-shirt?

4

3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

10

Unit 18: What’s your phone number?

4

3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

11

Unit 19: What animal do you want to see?

4

3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

12

Unit 20: What are you going to do this summer?

4

3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3, Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson 3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

13

Review 4

2

2

0

Giữ nguyên 2 tiết review.

14

Test 4

2

1

1

Kiểm tra cuối năm trong 1 tiết.

15

Tổng kết

2

0

0

Cắt bỏ 2 tiết tổng kết

Tổng số tiết

50

37

13

Trừ 4 tiết bài 11 đã dạy, còn lại 33 tiết sẽ thực hiện trong 11 tuần

Trên đây là Nội dung điều chỉnh giảm tải học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 2.808
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng anh 4

    Xem thêm