Lan Trịnh Văn học Lớp 7

Qua các cụm từ "tiệt nhiên", "định phận tại thiên thư", "hành khan thủ bại hư", hãy nhận xét về giọng điệu bài thơ.

Qua các cụm từ "tiệt nhiên", "định phận tại thiên thư", "hành khan thủ bại hư", hãy nhận xét về giọng điệu bài thơ.

3
3 Câu trả lời
 • Người Dơi
  Người Dơi

  Bài thơ có giọng điệu đanh thép, hùng hồn:

  - Khẳng định chủ quyền thông qua “thiên thư” sách trời có nghĩa là chân lý không thể phủ nhận được.

  - Cảnh cáo bọn giặc khi gây ra tội ác chắc chắn sẽ phải chuốc bại vong.

  0 Trả lời 17:58 21/10
  • Bơ

   Như trên đã nói, bài thơ Nam quốc sơn hà ngoài nội dung biểu ý còn có nội dung biếu cảm. Đế xác định được điều đó chúng ta cần căn cứ vào giọng điệu của bài thơ, được biểu hiện rất rõ qua các cụm từ tiệt nhiên (rõ ràng, dứt khoát như thế, không thể khác), định phận tại thiên thư (định phận tại sách trời) và hành khan thủ bại hư (chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại). Đó là một giọng điệu hùng hồn đanh thép, thể hiện quyết tâm chiến thắng kẻ thù và niềm tự hào kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam.

   0 Trả lời 17:58 21/10
   • Kim Ngưu
    Kim Ngưu

    Các cụm từ "tiệt nhiên", "định phận tại thiên thư", "hành khan thủ bại hư" làm cho bài thơ có giọng điệu hào sảng, đanh thép, khẳng định ý chí và khí thế chiến đấu hào hùng của dân tộc.

    0 Trả lời 17:59 21/10
    Văn học Xem thêm