Quân nhân chuyên nghiệp được tăng lương theo Nghị định 44 không?

Tăng lương hưu 2021

Quân nhân chuyên nghiệp được tăng lương theo Nghị định 44 không? sẽ được VnDoc giải thích cụ thể trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Mức điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP hiện hành như thế nào? Trong bài viết này VnDoc sẽ giúp các bạn nắm vững về các đối tượng được hưởng lương hưu theo Nghị định 44 thông qua câu hỏi thực tế, quân nhân chuyên nghiệp về hưu từ 2017 có được tăng lương hưu?

Bạn đọc Cao Văn Định hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp, bộ đội biên phòng, nghỉ hưu từ tháng 12.2017 có được tăng lương theo Nghị định 44 không?

Trả lời: Nếu bạn thuộc đối tượng như quy định dưới đây thì bạn sẽ được tăng lương:

Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định về đối tượng điều chỉnh như sau:

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1.7.2019, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16.3.2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27.10.2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6.5.2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá bài viết
1 15
Sắp xếp theo
    Lao động - Tiền lương Xem thêm