Quy tắc chấm câu, khoảng cách, viết hoa khi soạn thảo văn bản

Quy tắc chấm câu, khoảng cách, viết hoa khi soạn thảo văn bản là một trong số những quy tắc cơ bản nhất đối với những người thực hiện công việc viết lách hay văn phòng. Thông thường những quy tắc này cần được tuân thủ để đảm bảo mức độ đúng và chuẩn theo đúng quy định của bài viết, vậy chấm câu, khoảng cách, viết hoa khi soạn thảo văn bản sao cho đúng quy tắc hãy cùng tìm hiểu chi tiết bài viết hướng dẫn dưới đây.

1. Dấu chấm

- Mô tả: Dấu chấm.

- Mẫu: text._Text (dấu _ là dấu cách)

- Quy tắc viết dấu chấm: Khi viết hoặc soạn thảo, dấu chấm nằm ở cuối câu, sát vào chữ cuối cùng của câu, có khoảng cách trước khi có một câu (từ) mới

- Ví dụ: VnDoc.com là website tải tài liệu miễn phí.

- Ngoại lê: Trong một số trường hợp, sau dấu chấm không có khoảng cách trống như tên domain (tên miền), ...

VD: VnDoc.com

2. Dấu phẩy và dấu chấm phẩy

- Mô tả: Dấu phẩy, và dấu chấm phẩy;

- Mẫu: Text,_ text và text;_text

- Quy tắc viết dấu phẩy và dấu chấm phẩy: Khi tiến hành soạn thảo văn bản có nhu cầu sử dụng dấu phẩy và dấu chấm phẩy thì cần chú ý khoảng cách các dấu chỉ có ở bên phải không có ở bên trái các dấu.

- Ví dụ: VnDoc.com, download.com.vn

3. Dấu hai chấm

- Mô tả: Dấu hai chấm:

- Mẫu: text:_Text

- Quy tắc viết dấu hai chấm: Trong văn bản khi sử dụng dấu hai chấm cần chú ý sử dụng đúng mục đích cũng như liệt kê, hay trích dẫn trực tiếp, cụ thể hóa câu nói sau đó.

- Ví dụ: Bao gồm: nhân viên, phòng ốc, bàn ghế, trang thiết bị,…

… nói rằng: “Trang VnDoc.com là website tải tài liệu miễn phí tốt nhất”…

4. Dấu chấm than

- Mô tả: Dấu chấm than!

- Mẫu: text!_Text

- Quy tắc viết dấu chấm than: Sử dụng dấu chấm than thì theo sau đó phải là chữ viết hoa và bắt đầu một câu mới.

- Ví dụ: Sử dụng tài liệu trên VnDoc.com rất tốt!

5. Dấu chấm hỏi

- Mô tả: Dấu chấm hỏi?

- Mẫu: text?_Text

- Quy tắc viết dấu chấm hỏi: Khi viết dấu chấm hỏi cũng cần lưu ý, chữ theo sau dâu chấm hỏi cũng phải bắt đầu bằng một câu mới và viết hoa, tương đồng với dấu chấm than.

- Ví dụ: VnDoc.com tải tài liệu có nhanh không?

6. Dấu ngoặc kép giữa câu và ngoặc kép cuối đoạn hay cuối câu.

- Mô tả: Dấu ngoặc kép “…”

- Mẫu: text_ “text”_text

text_ “tex,t”_text

text_ “text.”_text

- Quy tắc viết dấu ngoặc kép: Tùy thuộc vào từng trường hợp, dấu ngoặc kép ở giữa câu, cuối đoạn hay cuối câu đều không có khoảng cách sát bên trong ngoặc. Dấu ngoặc kép sát với chữ cần đóng dấu và cách những chữ bên cạnh đó.

- Ví dụ: VnDoc.com ứng dụng “miễn phí” tải tài liệu,...

VnDoc.com… đem lại sự “tiện dụng,” và vô cùng hữu ích….

…. bao gồm “tỉ mỉ.” Tóm lại…

7. Dấu ngoặc đơn giữa câu và ngoặc đơn cuối đoạn hay cuối câu.

- Mô tả: Dầu ngoặc đơn (…)

- Mẫu: text_(text)_text

text_(text,)_text

text_(text.)_text

- Quy tắc viết dấu ngoặc đơn: Đối với tất cả những trường hợp dấu ngoặc đơn giữa câu, cuối đoạn hay cuối câu đều không có khoảng cách sát bên trong dấu ngoặc, chỉ có khoảng cách giữa các từ bên ngoài dấu ngoặc.

- Ví dụ: VnDoc.com là một tên miền được nhiều người biết đến….

…bạn có thể tải (download,) và cài đặt nhanh chóng….

…con vật cuối cùng là con voi (elephant). Xung quanh còn rất nhiều những loài thực vật khác…

8. Chữ hoa

- Mô tả: Chữ hoa

- Quy tắc viết chữ hoa: Thông thường đối với việc viết hoa sẽ có nhũng quy tắc riêng, để viết đúng quy chuẩn bạn nên ứng dụng các quy tắc như sau:

Tên địa danh, quốc gia: Nếu không dấu nối, hoa cả hai chữ cái, nếu chữ có dấu nối thì chỉ cần viết hoa chữ đầu nhưng trong các tên riêng. Nếu không đi theo tên riêng thì không viết hoa.

- Ví dụ: Việt Nam, Bệnh Viện Nhi Trung Ương….

Với một số trường hợp chức vị không viết hoa, các linh mục, giám mục.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ thuật văn phòng trong mục tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
15 13.168
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm