Lan Trịnh Văn học Lớp 7

Tại sao có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở mà không thể nói một cuốn sách vở?

Tại sao có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở mà không thể nói một cuốn sách vở?

3
3 Câu trả lời
 • Mỡ
  Mỡ

  Chỉ có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở mà không thể nói một cuốn sách vở vì:

  - Trong tiếng Việt khi danh từ mang nghĩa cá thể mới có khả năng kết hợp với những từ chỉ số lượng cụ thể đứng trước.

  - Từ sách vở mang nghĩa tổng hợp nên không thể kết hợp với từ cuốn mang nghĩa cá thể được

  1 Trả lời 14:12 14/10
  • Xử Nữ
   Xử Nữ

   Có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở, vì sách và vở là danh từ chỉ sự vật tồn tại dưới dạng cá thể, có thể đếm được nhưng không thể nói một cuốn sách vở, vì sách vở là từ ghép đẳng lập có nghĩa tổng hợp chỉ chung cả loại.

   0 Trả lời 14:06 14/10
   • Bạch Dương
    Bạch Dương

    - Vì sách, vở là danh từ chỉ sự vật có thể đếm được nên có thể kết hợp với từ chỉ số đếm: Một cuốn sách, một cuốn vở.

    - Sách vở là từ ghép đẳng lập không thể kết hợp với số từ, cho nên không thể nói: Một cuốn sách vở.

    0 Trả lời 14:08 14/10
    Văn học
    Xem thêm