Tập bản đồ Địa lý lớp 9 bài 10

Giải Tập bản đồ Địa lí 9

VnDoc xin gửi tới các bạn tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 9 bài 10 với các bài tập được giải chi tiết, giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo, củng cố lý thuyết bài học, nâng cao thành tích học tập môn Địa lớp 9.

Tập bản đồ Địa lí 9 bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9

Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.

Các nhóm cây Năm 1990 Năm 2002
Tổng số ........................(100%) ........................(100%)
Cây lương thực (............................) (............................)
Cây công nghiệp (............................) (............................)
Cây thực phẩm, cây ăn quả (............................) (............................)

Lời giải:

Các nhóm cây Năm 1990 Năm 2002
Tổng số 9040,0 (100%)) 12831,4 (100%)
Cây lương thực 71,6 64,8
Cây công nghiệp 13,2 18,2
Cây thực phẩm, cây ăn quả 15,2 17

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9

Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây.

Lời giải:

Giải tập bản đồ Địa lí 9

Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9

Dựa trên bảng số liệu đã tính, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai:

Giải tập bản đồ Địa lí 9

Lời giải:

Giải tập bản đồ Địa lí 9

Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9

Dựa vào số liệu bảng 10.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.

Lời giải:

Giải tập bản đồ Địa lí 9

Bài 5 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai.

Đàn lợn tăng nhanh là do:

Giải tập bản đồ Địa lí 9

Lời giải:

Đàn lợn tăng nhanh là do: Lợn chỉ nuôi tập trung ở các trang trại

Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai.

Đàn trâu không tăng là do:

Giải tập bản đồ Địa lí 9

Lời giải:

Đàn trâu không tăng là do:

Giải tập bản đồ Địa lí 9

Đánh giá bài viết
19 5.553
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 9 Xem thêm