Tập bản đồ Địa lý lớp 9 bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giải Tập bản đồ Địa lí 9

VnDoc xin gửi đến quý thầy cô cùng các em học sinh bài Tập bản đồ Địa lý lớp 9 bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Địa 9.

Bài 37 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 1 trang 51 Tập bản đồ Địa Lí 9

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính và điền tiếp vào chỗ chấm (…) để thấy rõ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, tôm nuôi của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2002.

Lời giải:

Tập bản đồ Địa lí 9

Bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa Lí 9

Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồt hể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng đông bằng sôgn Cửu Long so với cả nước.

Lời giải:

Tập bản đồ Địa lí 9

Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa Lí 9

Hãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cữu Long.

Lời giải:

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản.

- Chủ động nguồn giống an toàn và năng suất chất lượng cao.

- Chú ý bảo vệ môi trường.

- Tạo môi trường đánh bắt và nuôi trồng ổn định.

- Tăng vốn đầu tư ưu tiên đánh bắt xa bờ, chủ động thị trường.

Đánh giá bài viết
24 1.397
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 9 Xem thêm