Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 (Đề 2)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 (Đề 2) gồm các câu hỏi trắc nghiệm kết hợp bài tập tự luận có đáp án giúp học sinh củng cố kiến thức Hóa 9 đã học.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 có đáp án lời giải chi tiết, đươc đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng các em đã được học trong chương trình lớp 9.

 • Câu 1.

  Dãy chất nào dưới đây là oxit axit?

 • Câu 2.

  Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?

 • Câu 3.

  Dãy chất nào dưới đây gồm các chất tác dụng được với khí H2?

 • Câu 4.

  Cho các oxit sau: SO2, CuO, SO3, FeO, P2O5, CaO. Số oxit chất tác dụng được với nước là:

 • Câu 5.

  Canxi hidroxit được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Công thức của canxi hidroxit là:

 • Câu 6.

  Sục 6,72 lít khí H2 vừa đủ vào oxit sắt (III) sau phản ứng thu được m gam kim loại. Khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là:

 • Câu 7.

  Cho 4,8 gam một kim loại hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl sau phản ứng thu được 4,48 lít khí H2. Kim loại đó là:

 • Câu 8.

  Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau:

  a) P2O5 + H2O →

  2H3PO4 2H3PO4
 • b
  CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + ....
  2NaCl
 • c
  H2SO4 + 2NaOH → ... + 2H2O
  Na2SO4 Na2SO4
 • Câu 9

  Cho một lượng sắt dư vào 50ml dung dịch H2SO4, sau phản ứng kết thúc hoàn toàn thu được 5,6 lít khí H2 (đktc).

  a) Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng

  14g

  nH2 = 0,25 mol

  Phương trình hóa học phản ứng:

  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (1)

  0,25 ← 0,25 ← 0,25

  Theo phương trình phản ứng: nFe = nH2 = 0,25 mol => mFe = 0,25.56 = 14 gam

 • b
  Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4
  2,5M

  Theo phương trình phản ứng (1) nH2SO4 = nH2 = 0,25 mol

  Nồng độ mol dung dịch H2SO4 đã dùng:

  {C_{{M_{ {H_2}S{O_4}}}}} = rac{{{n_{{H_2}S{O_4}}}}}{{{V_{{H_2}S{O_4}}}}} = = rac{{0,25}}{{0,1}} = 2,5M

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 98
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học 9 Xem thêm