Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Phòng GD&ĐT Móng Cái, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9

VnDoc gửi đến các bạn bài Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Phòng GD&ĐT Móng Cái, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017 nhằm hỗ trợ quá trình củng cố kiến thức Hóa học đã được học, đồng thời rèn luyện với nhiều dạng bài kiểm tra học kì 1 khác nhau.

 • 1
  Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần?
 • 2
  Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt đồng thời các chất khí để riêng biệt: Oxi, Clo, Hiđro chorua?
 • 3

  Cặp chất nào sau đây phản ứng tạo ra dung dịch có màu vàng nâu?

 • 4

  Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp bị lẫn các tạp chất là các khí CO2, SO2, Cl2, HCl. Để làm sạch khí CO người ta dùng .....

 • 5

  Cho từ từ dung dịch NaOH vào dd FeCl3, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn A. Chất rắn A là:

 • 6

  Dung dịch nhôm clorua bị lẫn tạp chất là dung dịch CuCl2 và ZnCl2. Dùng chất nào sau đây để làm sạch dung dịch nhôm clorua?

 • 7

  Cho 23,5 gam K2O vào nước để thu được 500 ml dung dịch bazơ.

  a) Tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.
  Trả lời: Nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được là ....M

  1

  Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9 = 23,5/94 = 0,25 mol

  PTHH: K2O + H2O → 2KOH (1)

            0,25     0,5 (mol)

  => CM(NaOH) = 0,5/0,5 = 1M

 • b
  Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần để trung hòa dung dịch bazơ nói trên.
  Trả lời: Khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần để trung hòa dung dịch bazơ là ....g
  122,5 122, 5

  PTHH: 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O (2)

  0,5 → 0,25 (mol)

  Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9 = 0,25 . 98 = 24,5 g

  Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9= 24,5 . 100/20 = 122,5 g

 • c
  Nếu cho 100 ml dung dịch CuCl2 1M vào dung dịch bazơ nói trên thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
  Trả lời: Thu được số gam kết tủa là .....g
  9,8 9, 8

  Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9 = 0,1 . 1 = 0,1 mol

  PTHH: CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KCl (3)

  Ta có: Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9

  => KOH dư, tính theo CuCl2.

  Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9

  => Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9 = 0,1 . 98 = 9,8 g

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 270
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm