Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 Phòng GD&ĐT Châu Thành, Tây Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 Phòng GD&ĐT Châu Thành, Tây Ninh năm học 2016 - 2017 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh trong quá trình ôn luyện môn Sinh học, đồng thời làm quen nhiều dạng bài kiểm tra học kì đến từ các trường khác nhau trên cả nước.

 • 1

  Các loại đơn phân giống nhau giữa ARN với ADN là:

 • 2

  Một mạch khuôn của một đoạn gen có cấu trúc như sau:

  – A – T – X – G – X – A – T – A – X –

  Phân tử mARN được tạo từ đoạn mạch trên có trình tự các đơn phân là:

 • 3

  Gen B có 2400 nuclêôtit. Chiều dài của gen B là

 • 4

  Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin được qui định bởi những yếu tố nào?

 • 5

  Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?

 • 6

  Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng?

 • 7

  Nếu bố mẹ có kiểu hình bình thường và không xảy ra một đột biến. Trong giảm phân và thụ tinh, sinh được một đứa con bị tật câm điếc bẩm sinh. Họ muốn có con nữa thì tỉ lệ để đứa con thứ hai bị câm điếc bẩm sinh là bao nhiêu phần trăm?

 • 8

  Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản phân li độc lập với nhau, thì F2 có:

 • 9

  Mạch một của gen có các loại nuclêôtit A1 = 250; T1 = 150; G1 = 400; X1 = 200. Nếu mạch hai của gen này làm mạch khuôn để tổng hợp mARN thì từng loại nuclêôtit của mARN là:

 • 10

  Ở ruồi giấm 2n = 8. Số lượng nhiễm sắc thể kép ở kì giữa của giảm phân II là?

 • 11

  Có hai người phụ nữ, một người bị bệnh Đao, một người bị bệnh Tơcnơ. Hãy chỉ ra người bị bệnh Tơc-nơ?

 • 12

  Ở cà chua, thân cao (A) là trội hoàn toàn so với thân thấp (a), quả tròn là trội (B) hoàn toàn so với quả bầu dục (b). Các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ 1 : 1 về kiểu gen và kiểu hình?

  Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9

 • 13

  Ở ruồi giấm 2n = 8, một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?

 • 14

  Cặp NST giới tính quy định giới tính nào dưới đây không đúng?

 • 15

  Ở người, trong tinh trùng hoặc trứng, bộ NST có số lượng NST là:

 • 16

  Quan sát trường hợp minh họa sau đây và hãy xác định đột biến này thuộc dạng nào?

  ABCDEFGH → ADCBEFGH

 • 17

  Bộ NST của người bị bệnh bạch tạng là:

 • 18

  Những loại giao tử có thể tạo ra được từ kiểu gen AaBb là:

 • 19

  Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN, prôtêin là:

 • 20

  Các nguyên tố có mặt trong cấu trúc của ADN là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 423
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm