Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017 để củng cố lại những kiến thức đã được học, rèn luyện với các dạng bài khác nhau nhằm đạt được thành tích cao trong bài kiểm tra học kì.

 • 1
  Định luật Jun-Len xơ cho biết điện năng biến đổi thành:
 • 2
  Biểu thức nào dưới đây là của định luật Ôm:
 • 3

  Trong mạch gồm các điện trở R1 = 6Ω; R2 = 12Ω mắc nối tiếp. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

 • 4

  Vật nào sau đây ứng dụng hoạt động từ của dòng điện?

 • 5

  Chọn câu sai: Các đặc điểm của từ phổ của nam châm là:

 • 6

  Nam châm điện được sử dụng trong các dụng cụ nào dưới đây?

 • 7

  Cho mạch điện như hình vẽ

  Đề thi hk1 môn Vật lý lớp 9

  Bóng đèn ghi 12V - 6W; R2 = R3 = 20, UAB = 15V

  Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
  Trả lời: Điện trở tương đương của đoạn mạch là ...Ω

  34

  Điện trở R1 của bóng đèn là:

  Từ công thức: P = U2/R => R1 = U2/P = 122 : 6 = 24Ω

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

  Vì R1 nt ( R2 // R3) nên R = R1 + (R2 . R3)/(R2 + R3) = 24 + (20 . 20)/(20 + 20) = 34Ω

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm