Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 2

Mẫu đề thi tiếng Anh lớp 2 dành cho học sinh giỏi gồm các bài tập kiểm tra từ vựng tiếng Anh thuộc nhiều chủ đề như động vật, số đếm, nhận diện hình ảnh và tên gọi. Các bé sẽ được thử sức mình để xem trình độ tiếng Anh của mình có tốt không.

 • I. Look and read. Then choose the answer. There are two examples:
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013

  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013

 • 1. This is a teddy bear.
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
 • 2. This is a rat.
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
 • 3. This is a grasshopper.
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
 • 4. They is a mouth.
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
 • 5. This is a park.
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
 • II. Look at the pictures and the letters. Then write the word. There’s one example
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013

 • 1. o_h_e_s_r
  Học từ vựng tiếng Anh
  horse Horse
 • 2. p_s_d_i_e_r
  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 2
  spider Spider
 • 3. n_s_a_e_k
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  snake Snake
 • 4. t_e_l_t_u_r
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  turtle Turtle
 • 5. s_a_h_n_d
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  hands Hands
 • III. Read this. Fill in the blank with a word next to the pictures 1 – 5. There’s one example:
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
 • 1. I have a ..............................
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  elephant
 • 2. He’s a ..............
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  cook
 • 3. I have a ……..............
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  rabbit
 • 4. They are black ......................
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  teddy bears
 • 5. She has two ......................
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  ears
 • IV. Look and count. Then write the number and the word next to the pictures. There’s one example:
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
 • There is an example:
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
 • 2.
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  4 bees four bees Four bees
 • 3.
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  1 apple an apple An apple
 • 4.
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  3 doctors three doctors Three doctors
 • 5.
  Đề thi học sinh giỏi lớp 2 vòng trường năm học 2012-2013
  2 tigers two tigers Two tigers
 • The end!
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 1.460
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 2

Xem thêm