Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với bộ câu hỏi bổ ích được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm chủ yếu của bài, đồng thời kết hợp với kiến thức mở rộng nâng cao.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp (Phần 3)

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

 • 1
  Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là?
 • 2
  Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chinh của khu công nghiệp tập trung?
 • 3
  Một trong những đặc điểm chinh của khu công nghiệp tập trung là?
 • 4
  Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ là đặc điểm của?
 • 5
  Ý nào sau đây là một trong những đặc điểm curavufng công nghiệp?
 • 6
  Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?
 • 7
  Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?
 • 8
  Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của?
 • 9
  Ở các nước đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì?
 • 10
  Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của?
 • 11
  Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp?
 • 12

  Cho sơ đồ sau:

  Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 33 có đáp án

  Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

 • 13

  Cho sơ đồ sau:

  Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 33 có đáp án

  Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chứ lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

 • 14

  Cho sơ đồ sau:

  Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 33 có đáp án

  Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

 • 15

  Cho sơ đồ sau:

  Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 33 có đáp án

  Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 3.035
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm