Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia, với nhiều câu hỏi được sưu tầm và biên soạn kỹ lưỡng nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về bài học cũng như nắm vững kiến thức trọng tâm.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 29: Địa lý ngành chăn nuôi

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

 • Cho bảng số liệu

  SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

  Nước

  Sản lượng lương thực (triệu tấn)

  Số dân (triệu người)

  Trung Quốc

  557,4

  1364,3

  Hoa Kì

  442,9

  318,9

  Ấn Độ

  294,0

  1295,3

  Pháp

  56,2

  66,5

  In - đô - nê - xi - a

  89,9

  254,5

  Việt Nam

  50,2

  90,7

  Thế giới

  2817,3

  7625,8

  Câu 1: Để thể hiện sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là?

 • 2
  Để thể hiện cơ cấu sản lượng thực và cơ cấu số dân của thế giới phân theo nước năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là?
 • 3
  Để thể hiện bình quân lương thực theo đầu người của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là?
 • 4
  Bình quân lương thực theo đầu người của thế giới năm 2014 là?
 • 5
  Các nước có bình quân lương thực theo đầu người năm 2014 thấp hơn mức bình quân chung của thế giới là?
 • 6
  Các nước có bình quân lương thực theo đầu người năm 2014 cao hơn mức bình quân chung của thế giới là?
 • 7
  Sản lượng lương thực của Trung Quốc cao nhất thế giới, nguyên nhân chủ yếu là do?
 • 8
  Bình quân lương thực theo đầu người của Ấn Độ còn thấp, nguyên nhân chủ yếu là do?
 • 9
  Tỉ trọng sản lượng lương thực và số dân của nước ta so với thé giới năm 2014 lần lượt là?
 • 10
  Nhận xét nào đúng từ bảng số liệu trên?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 311
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm