Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế (Phần 2) với nhiều câu hỏi bổ ích được sưu tầm và biên soạn kỹ lưỡng, giúp học sinh không chỉ được ôn luyện lại kiến thức đã học tại nhà mà còn nâng cao khả năng của bản thân.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp

 • 1
  Nguồn lực bên ngoài có vai trò?
 • 2
  Nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài?
 • 3
  Để nhanh chóng thoát khỏi tụt hậu, các nước đang phát triển phải?
 • 4
  Cơ cấu nền kinh tế bao gồm:
 • 5
  Bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu nền kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là?
 • 6
  Đặc điểm nào dưới đây đúng với cơ cấu nghành kinh tế?
 • Cho bảng số liệu

  CƠ CẤU GDP PHÂN THEO NGHÀNH CỦA CÁC NHÓM NƯỚC QUA CÁC NĂM

  Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 7 đến 9.

  Câu 7: Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là?

 • 8
  Cơ cấu nghành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là?
 • 9
  Cơ cấu nghành kinh tế của các nhóm nước và thế giới đang có sự chuyển dịch theo hướng?
 • 10
  Cơ cấu kinh tế được hình thành dựa trên chế độ sở hữu là?
 • 11
  Cơ cấu thành phần kinh tế đng diễn ra theo hướng?
 • 12
  Cơ cấu lãnh thổ là kết quả của?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 782
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm