Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số (Phần 1) là tài liệu tham khảo hữu ích mà VnDoc muốn gửi đến các bạn, với nhiều câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm của bài kết hợp kiến thức nâng cao giúp bạn khong chỉ dễ dàng nắm bắt bài học mà còn mở rộng vốn hiểu biết.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

 • 1
  Dân số thế giới tăng hay giảm là do?
 • 2
  Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra với?
 • 3
  Nhân tố nào làm cho tỉ suất sinh cao?
 • 4
  Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm tới?
 • 5
  Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất từ thô được gọi là?
 • 6
  Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là?
 • 7
  Tổng số giữa tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học của một quốc gia, một vùng được gọi là?
 • 8
  Nhân tố nào làm cho tỉ suất từ thô trên thế giới giảm?
 • 9
  Chỉ số phản ánh trình độ nuôi dưỡng và sức khỏe của trẻ em là?
 • 10
  Thông thường, mức sông của dân cư ngày càng cao thì tỉ suất từ thô?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 3.737
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm