Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế (Phần 1) với nhiều câu hỏi bổ ích được sưu tầm và biên soạn kỹ lưỡng, không chỉ hỗ trợ các bạn học sinh trong quá trình tự luyện ở nhà mà còn giúp quá trình nắm bắt các nội dung trọng tâm trở nên dễ dàng hơn.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 25: Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế (Phần 2)

 • 1
  Nguồn lực là?
 • 2
  Nhân tố nào sau đây là căn cứ để phân loại nguồn lực?
 • 3
  Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới, nguồn lực có tinh chất định hướng phát triển có lợi nhất trong việc xây dựng các mối quan hệ giữa các quốc gia là?
 • 4
  Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực được phân thành?
 • 5
  Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên được coi là nhân tố?
 • 6
  Nguồn lực kinh tế - xã hội quan trọng nhất, có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế của một đất nước là?
 • 7
  Ý nào không đúng về vai trò của nguồn lực tự nhiên?
 • 8
  Tất cả các yếu tố ở bên trong của một đất nước, góp phầ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước đó, được gọi là?
 • 9
  Nguồn vốn, thị trường, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lí từ các nước khác ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước, được gọi là?
 • 10
  Nguồn lực bên trong có vai trò?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.420
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm