Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số (Phần 2) do VnDoc sưu tầm và biên soạn, nhằm cung cấp cho học sinh tài liệu tham khảo chất lượng phục vụ quá trình học tập tại nhà. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 23: Cơ cấu dân số

 • 1
  Động lực làm tăng dân số thế giới là?
 • 2
  Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lanh thổ tăng lên là?
 • 3
  Nguyên nhân làm cho tỉ lệ nhập cư của một nước hay vùng lãnh thổ giảm đi là?
 • 4
  Thời gian để dân số tăng lên gấp đôi lần lượt là?
 • 5

  Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng?

  Giai đoạn 1950 - 1955 đến giai đoạn 2010 - 2015, tỉ suất tử thô

   

 • 6
  Hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng?
 • 7
  Tỉ suất tử thô của nhóm nước đang phát triển năm 2015 là 7% 0 có nghĩa là?
 • 8
  Gỉa sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 - 2020, biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người. Số dân của năm 2014 là?
 • 9
  Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 - 2020, biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người. Số dân của năm 2016 sẽ là?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 3.939
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm