Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 23: Cơ cấu dân số

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 23: Cơ cấu dân số do VnDoc sưu tầm và biên soạn từ các nguồn tài liệu chất lượng trên toàn quốc, với mục tiêu hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập tại nhà cũng như nâng cao khả năng thông quá các dạng bài trắc nghiệm trực tiếp.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

 • 1
  Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là?
 • 2
  Cơ cấu dân số theo giới là tương quan giữa?
 • 3
  Cơ cấu dân số theo giới không ảnh hưởng tới?
 • 4
  Cơ cấu dân sô thể hiện được tinh hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia?
 • 5
  Thông thường, nhóm tuổi từ 0 - 14 tuổi được gọi là nhóm?
 • 6
  Thông thường, nhóm tuổi từ 15 - 59 tuổi (hoặc đến 64 tuổi) được gọi là nhóm?
 • 7
  Thông thường, nhóm tuổi từ 60 tuổi (hoặc 65 tuổi) trở lên được gọi là nhóm?
 • 8
  Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 - 14 tuổi là dưới 25 %, nhóm tuổi trên 60 trở lên là trên 15% thì được xếp là nước có?
 • 9
  Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 - 14 tuổi là trên 35% nhóm tuổi trên 60 tuổi trở lên là dưới 10% thì được xếp là nước có?
 • 10
  Sự khác biệt giữa tháp mở rộng với tháp thu hẹp là?
 • 11
  Sự khác biệt giữa tháp thu hẹp với tháp mở rộng là?
 • 12
  Kiểu tháp thu hẹp có đặc điểm là?
 • 13
  Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là?
 • 14
  Nguồn lao động được phân làm hai nhóm?
 • 15
  Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số hoạt động kinh tế?
 • 16
  Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế?
 • 17

  Cho biểu đồ biểu thị: CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA ẤN ĐỘ, BRA - XIN VÀ ANH NĂM 2013 (%)

  Dựa vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đay là đúng

   

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 3.086
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm