Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh trong quá trình tự học ở nhà, không chỉ ôn luyện lại kiến thức được học trên lớp mà còn nâng cao khả năng của bản thân khi giải đáp nhiều dạng câu hỏi khác nhau.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 23: Cơ cấu dân số

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 25: Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

 • 1
  Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là?
 • 2
  Mật độ dân số là?
 • 3
  Nhân tố quyết định nhất tới sự phân bố dân cư là?
 • 4
  Hai loại hình quần cư chủ yếu là?
 • 5
  Đặc điểm nào sau đây là của quần cư nông thôn?
 • 6
  Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của quần cư thành thị?
 • 7

  Cho bảng số liệu:

  Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư thế giới?

 • Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 8 đến 10

  Cho bảng số liệu sau:

  Khu vực

  Mật độ dân số

  Khu vực

  Mật độ dân số

  Bắc Phi

  28,8

  Đông Á

  139,5

  Đông Phi

  59,2

  Đông Nam Á

  145,9

  Nam Phi

  23,6

  Tây Á

  53,5

  Tây Phi

  58,3

  Trung - Nam Á

  183,0

  Trung Phi

  23,4

  Bắc - Âu

  60,1

  Bắc Mĩ

  19,2

  Đông Âu

  16,2

  Ca - ri - bê

  191,2

  Nam Âu

  117,7

  Nam Mĩ

  24,0

  Tây Âu

  175,9

  Trung Mĩ

  70,4

  Châu Đại Dương

  4,6

 • 8
  Nhận xét nào sau đây là đúng về tinh hình phân bố dân cư trên thế giới?
 • 9
  Nguyên nhân dẫn tới tỉ trọng dân cư của một số châu lục giảm là do?
 • 10
  Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới?
 • 11

  Cho bảng số liệu:

  TỈ LỆ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1900 - 2015

  ( Đơn vị : % )

  Biểu đồ thể hiện rõ nhất cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới trong giai đoạn 1900 - 2015 là?

 • 12
  Nhận xét nào sau đây đúng?

  Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu hiện của
 • 13
  Ý nào dưới đây là đặc điểm của quá trình đô thị hóa?
 • 14
  Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là?
 • 15
  Hậu quả của đô thị hóa tự phát là?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 2.561
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm