Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp (Phần 3)

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp (Phần 3) với nhiều câu hỏi bổ ích được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức đã học, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các câu hỏi nâng cao.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 • 1
  Thiết bị công nghệ, phần mềm là sản phẩm của nhóm nhanh công nghiệp điện tử - tin học nào sau đây?
 • 2
  Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về linh vực công nghiệp điện tử - tin học?
 • 3
  Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm:
 • 4
  Ý nào dưới đây không phải là vai trò của nhanh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?
 • 5
  Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi?
 • 6
  Ngành công nghiệp nào sau đây là nhanh chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?
 • 7
  Phát triển công nghiệp dệt - may sẽ có tác động mạnh tới nhanh công nghiệp nặng nào sau đây?
 • 8
  Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được đánh dấu bởi sự ra đời của?
 • 9
  Trên thế giới, các nước có ngành dệt - may phát triển là?
 • 10
  Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành?
 • 11
  Sự phát triển của công nghiệp thực phẩm sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành nào sau đây?
 • 12
  Sản phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm không bao gồm?
 • 13
  Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 2.521
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm