Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp (Phần 2) với nhiều câu hỏi bố ích được biên soạn kỹ lưỡng nhằm cung cấp cho học sinh tài liệu tham khảo chất lượng, phục vụ quá trình tự học tại nhà. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp (Phần 3)

 • 1
  Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?
 • 2
  Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn?
 • 3
  Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang khai thác nhiều ở vùng nào?
 • 4
  Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước?
 • 5
  Nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn?
 • 6

  Cho biểu đồ

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

 • 7
  Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới?
 • 8
  Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của nhánh công nghiệp điện tử - tin học.
 • 9
  Sản phẩm của nhánh công nghiệp điện tử - tin học bao gồm:
 • 10
  Ti vi màu, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa là sản phẩm của nhóm nhanh công nghiệp điện tử - tin học nào sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 2.601
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm