Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án số 9

Bài tập ôn hè lớp 3 có đáp án

Mã số: 11997. Đã có 166 bạn thử.

Ôn tập lớp 3 môn Tiếng Anh lên lớp 4

Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án số 9 nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 năm 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra với nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình Tiếng Anh 3 mới giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 9

Exercise: Hãy khoanh tròn vào một đáp án đúng nhất
1. Be quiet, …………….
2. Come ……………
3. Open ………………. Book.
4. Close your ………………….
5. May I …………………… water?
6. …………………… sit down
7. …………………… up, please
8. ……………….. I go out?
9. Từ nào sau đây nghĩa là “nghe”
10. Từ nào sau đây nghĩa là “ngồi”?
11. What’s this? …………………………
12. ……………………….? It’s a bag.
13. What ……………… this? It’s a bag.
14. ………………………….? My name’s John.
15. ………………………? Yes, it is. It’s a pen.
16. ……………………….? No, it isn’t. it is a desk.
17. “Mở sách” nói như thế nào?
18. “mời ngồi” nói như thế nào?
19. Xin ra ngoài nói như thế nào?
20. “Trật tự” nói như thế nào?
Bắt đầu ngay
1 166