Đề thi vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Chuyên

Mã số: 11326. Đã có 149 bạn thử.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa được để dưới dạng đề thi trực tuyến giúp các em học sinh có thể luyện tập trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Đây là tài liệu ôn thi dành cho các em học sinh lớp 5 ôn tập vào các trường THCS Chuyên cũng như ôn thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa. 

Các bạn có thể tải trực tiếp đề và đáp án tại đây: Đề thi vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Question 1. The Vietnamese poem and its English translation (extracted from “Con nít con nôi ” poems, composed by Hoa Cúc and Mel Mel, published by Văn hóa – Văn Nghệ HCMC Publisher, 2017) have some blank spaces.

Đôi dép

The Slippers

Ai sinh ra đôi dép

…………(5)…………

Mà giống hệt như nhau

They look exacly the same

Từ cái đế màu nâu

From the brown soles

T cái quai hoa cúc

To the flowery straps

Đi bên nhau mọi … (1)…

They travel together

K bên nhau mọi …(2)…

and never part ways

Đêm nằm nghthảnh thơi

They only rest at night

Ngày nâng niu chân bé

After a long day of protecting my feet

Đôi dép ngoan lắm …(3)…

…………(6)…………

Không vòi vĩnh, mè …(4)…

They are never upset

Không khóc mt tí teo

They are never demanding

Dù té lăn xuống đất

Even when they slip and fall

Bé cưng đôi dép nht

I love my slippers

Phân bit giối lắm cơ

I will never fail to recognize them

Không nhm ln bao gi

Here’s the Left

Dép trái và dép phi.

And that’s the Right.

(1)
(2)
(3)
(4):
(5)
(6):
Question 2. a) The side picture is that of Bến Thành Market in Ho Chi Minh City. The following pictures are of some famous landmarks in Ho Chi Minh City: Nhà Rồng Wharf, Thống Nhất Palace, Đức Bà Sài Gòn Cathedral, The City Opera House, HCMC People’s Committee Hall, The City Post Office ....
Write the names of the landmarks in the appropriate boxes below the corresponding pictures.
Đề thi vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
Đề thi vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
1.
2.
3.
4.
b) The side picture is that of our Vietnamese traditional costumes. The other pictures are of the traditional costumes of other nations: India, Indonesia, Japan and Korea. Write the names of these nations in the appropriate boxes below the corresponding pictures.
Đề thi vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
1.
2.
3.
4.
Question 3. Read the following passage and do the specified task.

An example of climate change is …(1)….

Burning fossil fuels can cause …(2)… to fall from the clouds.

Environmentalists understand the importance of …(3)… forests and wetlands.

To stop global warming we have to use …(4)… energy like solar and wind.

You can …(5)… plastic bags again and again until they get holes in them.

Put the given words in the appropriate blanks to make meaningful sentences:

acid rain global warming preserving renewable reuse

(1): …………………… (2): …………………… (3): ……………………

(4): …………………… (5): ……………………

 

(1):
(2):
(3):
(4):
(5):
Question 4.
Đề thi vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
a)
b)
Bắt đầu ngay
4 149