Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Các nước Đông Bắc Á

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử thế giới lớp 12

Mã số: 04763. Đã có 3.150 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Các nước Đông Bắc Á với những câu hỏi tổng hợp bám sát nội dung chương trình học môn Lịch Sử lớp 12. Bên cạnh đó, bài trắc nghiệm lý thuyết môn Sử 12 này còn bổ sung thêm phần mở rộng nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình ôn luyện trước khi bắt đầu thi học kì cũng như thi THPT Quốc gia.

Trắc nghiệm trực tuyến ôn thi THPT Quốc Gia 2019

Tải đề ôn thi THPT Quốc Gia 2019 miễn phí

1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12

Câu 1
Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, nhiệm vụ trọng tâm của nhân dân Trung Quốc là:
Câu 2
Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời gian:
Câu 3
Mốc đánh dấu bước đột phá trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc là:
Câu 4
Trong những năm 1949-1959, Trung Quốc thi hành chính sách đối ngoại:
Câu 5
Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978-2000) là:
Câu 6
Từ sau năm 1987, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có nét mới so với trước là:
Câu 7
Sự kiện đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ là:
Câu 8
Trong thời gian diễn ra cuộc nội chiến ở Trung Quốc, trung tâm của tập đoàn Tưởng Giới Thạch ở đâu?
Câu 9
Nền thống trị của Quốc Dân Đảng Trung Quốc chính thức sụp đổ vào ngày nào?
Câu 10
Sau khi bị thất bại, tập đoàn Tưởng Giới Thạch rút chạy đi đâu?
Câu 11
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập vào thời gian nào?
Câu 12
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949 đánh dấu nhiệm vụ của tiếp theo của Trung Quốc như thế nào?
Câu 13
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 do ai đứng đầu?
Câu 14
Quân đội Tưởng Giới Thạch là đội quân tay sai của nước đế quốc nào?
Câu 15
Sau chiến tranh thế giới thứ hai Trung Quốc tiếp tục nhiệm vụ của mình là gì?
Câu 16
Tập đoàn thống trị Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến ở Trung Quốc lần thứ tư nhằm mục đích gì?
Câu 17
Cuộc nội chiến ở Trung Quốc diễn ra sau chiến tranh thế giới làn thứ hai do lực lượng nào phát động?
Câu 18
Quân đội Tưởng Giới Thạch tiến công vào vùng giải phóng Trung Quốc vào ngày nào?
Câu 19
Cuộc nội chiến ở Trung Quốc từ năm 1946 đến năm 1949 diễn ra trong mấy giai đoạn?
Câu 20
Giai đoạn một của cuộc nội chiến ở Trung Quốc kéo dài trong khoảng thời gian nào?
Câu 21
Đường lối chiến lược của quân giải phòng Trung Quốc trong giai đoạn một như thế nào?
Câu 22
Các nước Đông Bắc Á gồm
Câu 23
Hai nhà nước trên bán đảo Triều tiên ra đời là hệ quả của
Câu 24
Hồng Kông thuộc về chủ quyền của Trung Quốc vào năm
Câu 25
Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên đối đầu căng thẳng trong những năm
Câu 26
Nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và đứng thứ tư trên thế giới trong những năm
Câu 27
Đường lối đổi mới của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được nâng lên thành đường lối chung qua các đại hội
Câu 28
Số liệu nào sau đây thể hiện thành tựu của Trung Quốc sau 10 năm đổi mới?
Bắt đầu ngay
7 3.150