Trắc nghiệm Tin học 11 bài 1

Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Mã số: 10337. Đã có 1.944 bạn thử.

Trắc nghiệm Tin học 11 bài 1 có đáp án

Trắc nghiệm Tin học 11 bài 1 gồm 10 câu hỏi lý thuyết kèm theo đáp án, hỗ trợ học sinh ôn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn Tin học 11 tại nhà cũng như nâng cao kết quả học lớp 11.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập môn Tin học 11 đạt hiệu quả, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ tài liệu Trắc nghiệm Tin học 11 có đáp án được xây dựng theo từng bài học, hỗ trợ học sinh ôn luyện và làm quen kỹ năng làm bài trắc nghiệm.

1
Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất. Ngôn ngữ lập trình là gì:
2
Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai?
3
Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?
4
Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ
5
Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ máy là
6
Hãy chọn phương án ghép đúng. Hợp ngữ là ngôn ngữ
7
Hãy chọn phương án ghép sai. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ
8
Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu dưới đây?
9
Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về biên dịch và thông dịch?
10
Phát biểu nào dưới đây là đúng trong các phát biểu dưới đây?
Bắt đầu ngay
3 1.944